آیا ضامن می تواند به عدم انجام اقدامات اجرایی بانک در سابق استناد کند؟

سوال کاربر دنباله سوال وام مربوط به صندوق حمایت از فرصت های شغلی بوده،ولی الان صندوق کار آ فرینی امید شکایت کرده،دادگاه هم تامین خواسته به مبلغ 6 میلیون و هشتصد تومان رای صادر کزده تاریخ 29خرداد جلسه گذاشته، چرا وامی که نامه کسر حقوق داشته صندوق دست نگه داشته و حتی یکبار اطلاع رسانی نکرده،تا اینکه درسال 96به من اطلاع دادند،من همان موقع مبلغ یک میلیون و یکصد هزارتومان پرداخت کردم.الان وام سه میلیونی با سود حساب کرده‌اند که حدود7میلیون باید پرداخت شود،در اینجا مقصر ضامن که نیست چرا در همان زمان سال 82 اقدام به کسر حقوق ضامن که آ موزش وپرورشی بوده نکرده اند. از راهنمایی شما ممنون می شوم

۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • وام بانکی
 • ضمانت بانکی
 • ضامن
 • وام
 • جواب کارشناس
  هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

  اینکه بانک می بایست در سال 82 اقدام به شروع اقدامات اجرایی می کرد!! دارای محمل قانونی نمی باشد زیرا چنین دفاعی اکنون کافی نمی باشد بلکه بدهکار یا ضامن باید در آن تاریخ اقدام به پرداخت مینمود!!

  ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.