اجاره

سوال کاربر باسلام اینجانب درشهرکرج مستاجرهستم وموجربرای تمدیداجاره تقاضای افزایش 50درصدنسبت به سال گذشته نموده است،باتوجه به ابلاغیه ستادملی کرونا،موجر می توانددستورتخلیه بگیرد؟

۶ شهریور ۱۴۰۰
 • موجر
 • مستاجر
 • فسخ اجاره
 • مطالبه اجاره بها
 • جواب کارشناس
  حسن محمدی / h.mohammadi

  با سلام خیر نمی توانند.

  ۷ شهریور ۱۴۰۰
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.