اجاره

سوال کاربر سلام من مستاجرم و نمیخوام به صاحب خونه ام بازدید بدم . قانونا این حقو دارم؟؟؟؟ و اینکه اگه پولمو روز موعود نده چه طوری میتونم ضرر و زیانی که توی قرارداد تعیین شده رو بگیرم ؟؟؟

۱۵ تیر ۱۴۰۰
 • موجر
 • مستاجر
 • فسخ اجاره
 • عین مستاجره
 • جواب کارشناس
  حسن کربلایی حسنی / Hasani

  سلام.شما تا پایان مدت اجاره صاحب منافع آنجاهستیدو قانونآ می توانیدکس رابرای بازدیدراه ندهیدولی عرف حاکم برجامعه تعامل بین موجرومستاجربرای جابجائی است.یعنی چون موجرباید ودیعه شما را بپردازد و آن رامی خواهد ازمستاجرجدید بگیرد لذا با این تعامل هم پول خودراتمام و کمال می گیریدوهم صورتجلسه تخلیه و تحویل ملک را امضاکرده و جابجا می شوید.درغیراینصورت باعث اذیت وآزاریکدیگرو حجم ورودی پرونده های قضائی می شوید.که درشآن کشورایران نیست.

  ۲۲ تیر ۱۴۰۰
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.