اجاره

سوال کاربر مالکدعوای تصرف عدوانی علیه مستاجر بغلت قرار داد شفاهی و رد دعوا از طرف دادگاه تجدید نظرا متن رای (شروع تصرفات مورد انکار قرار نگرفته است و مشمول نبودل به قانون ۱۵۸و فیشهای پرداختی سالهای اخیر بیانگر نوعی رابطه قراردادی خاص بین طرفین میباشد که موضوع را از مشمول قانون ۱۷۱ خارج میسازد ) آیا متن فوق رابطه استیجاری را تایید کرده است خیلی ممنون

۲۵ خرداد ۱۴۰۰
 • موجر
 • مستاجر
 • فسخ اجاره
 • عین مستاجره
 • جواب کارشناس
  حسن کربلایی حسنی / Hasani

  سلام.پرداخت اجاره بها دلیل بررابطه استیجاری نیست ولی دردعوی تصرف قرینه است.

  ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.