آثار تقسیم اموال بین فرزندان توسط پدر در وصیت نامه چیست ؟

سوال کاربر با سلام پدر در زمان حیات خود وصیت نامه ای تنظیم و در آن اموال خود را بین فرزندان تقسیم میکند.یکی از فرزندان بعد از تنظیم وصیت نامه توسط پدر و قبل از پدر فوت میکند.چندی بعد پدر هم فوت میکند. پس از فوت پدر ، فرزندان، یکی از املاک ر ابین خود تقسیم نموده و برای هر یک سند مالکیت مشاع صادر میشود. وراث فرزند فوت شده وصیت نامه پدر بزرگ را که در ان قبل از فوت پدرشان برای ایشان هم سهمی مشخص نموده بودن به تنفیذ دادگاه میرسانند. تنفیذ وصیت نامه بعد از تاریخ تنظیم سند مالکیت برای ملک اشاره شده توسط دادگاه صادر شده. سوال: وراث فرزند فوت شده ادعا دارند که ما هم از آن سند سهم داریم. آیا ادعای آنان وارد است یا خیر. ممنون از راهنمایی شما کارشناس محترم.

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۷:۳۱
 • الزام
 • تنظیم سند
 • فروشنده
 • فسخ
 • جواب کارشناس
  /

  باید بین وصیت یک سوم اموال متوفی بعد از مرگ او نافذ خواهد بود یا قواعد آ»ره ارث تفاوت قائل شد. وصیت تملیکی می تواند له هر شخصی باشد اعم از ورثه و غیر آن بنابراین ادعای وراث فرزند فوت شده کاملاً درست و منطبق با قوانین است.

  شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱:۵۲
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.
    مشاوره تلفنی رایگان