به مدت 5 سال در مجتمعی به عنوان سریدار کار میکردم .کارفرما فوت شده است آیا می توانم شکایتی در خصوص دریافت حقوق انجام بدهم؟

سوال کاربر ازسال95باقراردادواجاره نامه به مدت 5سال و20میلیون ودیعه جهت یک واحداپارتمان جهت سکونت جهت سرایداری استخدام شذم کارفرما 8ماه قبل فوت نمودن پسرش درزمان زنده بودن باوکالت تام که داشتن کل محتمع رابنام دختر15 ساله خودنمودن باخانواده هم سالهاست دعوای حقوقی نسبت به سهم خوددارنداما مدتی قبل توسط وکیل به جرم تصرف عدوانی اقدام کردن که توسط دادیاری قرارمنع تعقیب صادرشدکه اعتراض نمودن اعتراض مورد قبول دادگاه تحدید نظرکیفری قرارگرفت ومحددا از دادیاری موردبرسی گرفت ایا با داشتن آجاره نامه وقرارداد5ساله تصرف عدوانی بعدازچندسال کار کردن وعدم دریافت حق وحقوق قانونی شامل حال بنده میشود از راهنمایی شما سپاسگزارم

۲۱ دی ۱۳۹۹
 • موجر
 • مستاجر
 • تخلیه
 • اجرت المثل
 • جواب کارشناس
  کیوان نوری / وکیل پایه یک دادگستری

  سلام.شم ادو حق دارید.هم بعنوان ‌مستاجر وهم سرایدار.بایدهردو را ثابت کنید و دفاع قانونی انجام دهیدتابه حق خودبرسید.

  ۲۴ دی ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.