در جلسه دادگاه قاضی نسخه قرار داد بین شرکت و پیمانکار را درخواست نکرده چجوری می توانم این در خواست را مطرح نماییم؟

سوال کاربر سلام اینجانب مصطفی خردمند از پیمانکار صنعت و معدن واحدی رو خریداری کردم که زمان تحویل آن 30شهریور 98بوده متاسفانه پیمانکار واحد رو سر موعد تحویل نداد و گفت مصالح قیمتش رفته بالا شما باید 22 میلیون دیگه باید پرداخت کنی بعد دفتر صنعت و معدن به ما نامه داد که شما طبق این برگه 22 میلیون بحساب مدیر عامل واریز کنید وگرنه واحد رو به شما تحویل نمیدیم رای دادگاه آمده نوشته در خصوص دعوی اقای خردمند وپیمانکار اقای شعبانی شرکت تعاونی مسکن مهر صنعت و معدن مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع مورخ 97/4/25 الزام به تحویل مبیع هردو مقوم به 20010000 ریال به انضمام خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان یک واحد آپارتمان به کد واحد2/4/9/1 از خوانده ردیف اول خریداری نموده است وخوانده ردیف اول از شرکت تعاونی بابت طلب خود از شرکت خریداری کرده است چون پیمانکار شرکت بوده و مطالباتی داشته طی صورتجلسه تهاتراین واحد به وی واگذار میگردد دادگاه به عنایت به اینکه اثبات بیع وتحویل مبیع فرع بر مالکیت فروشنده میباشد لیکن دلیل ومدرکی دال بر احراز مالکیت خوانده در پرونده موجود نیست وهمچنین اثبات انتقال واحد آپارتمان فیمابین خوانده و خواهان قرار نگرفته است دادگاه به لحاظ عدم طرح دعوی مطابق قانون وبه لحاظ عدم امکان دادرسی خواسته در کیفیت موصوف وجود لذا به استناد ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینمایدحال سوال من اینجاست که چرا دادگاه یک نسخه از قرار داد بین شرکت و پیمانکار درخواست نکرده و مسکن مهر چون وام دارد سند در رهن بانک میباشد من هم رفتم درخواست یک نسخه از قرارداد رو کردم که گفتند نه ما به شما برگه نمیدیم آیا نباید دادگاه مدارک رو از پیمانکار طلب میکرد

۱۲ آذر ۱۳۹۹
 • الزام
 • تنظیم سند
 • فروشنده
 • مبایعه نامه
 • جواب کارشناس
  کیوان نوری / وکیل پایه یک دادگستری

  با سلام دادگاه تکلیفی به تحصیل دلیل برای اصحاب دعوی ندارد و شما می توانستیدتقاضای استعلام از بانک یا نهادها و ادارات دیگر را داشته باشید

  ۱۲ آذر ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.