اشتباه دفتر اسناد رسمی را از چه طریقی می توان پیگیری نمود ؟

سوال کاربر دارای خانه‌ومغازه موروثی هستیم خواهران وبرادران به من وکالت داده اند‌جهت فروش من نیزفقط خانه را فروختم وقرار شد به خریداروکالت بدهم لذا ثبت وکالتنامه های من را گرفت تا از روی آنها برای خریدار وکالتنامه جدید صادر کند واشتباها هم خانه وهم مغازه را در وکالتنامه برای خریدار قید نموده است در حالیکه‌من مغازه به خریدار نفروخته ام حال چگونه میتوانم‌وکالتنامه را باطل کنم

۲۳ آبان ۱۳۹۹
 • تخلیه
 • مالکیت
 • سند مالکیت
 • صاحب خانه
 • جواب کارشناس
  حسن کربلایی حسنی / Hasani

  سلام اگر اشتباه از طرف دفتر خانه باشد می شود و اگر از طرف شما باشد باید دادخواست ابطال وکالتنامه تنظیم گردد که بهتر است از وکیل برای دعوای خود استفاده کنید.

  ۲۶ آبان ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.