در مبایعه نامه که کلیه خیارات از طرفین ساقط شده وقتی ثمن به خریدار برگردانده شود مبیعنامه فسخ محسوب می شود ؟

سوال کاربر سلام در مبایعه نامه که کلیه خیارات از طرفین ساقط گردیده باشد و بنا به دلایلی و با توافق طرفین ثمن معامله به خریدار بر گرداننده شود مبایعه نامه فسخ محسوب می شود

۱۶ آبان ۱۳۹۹
 • شرط فسخ
 • فاسخ
 • قولنامه
 • حق فسخ
 • جواب کارشناس
  انصاری فر / ansari

  سلام به لحاظ قانونی این توافق را اقاله می گویند و فسخ در این خصوص موردی ندارد و با اقاله معامله منحل می گردد.

  ۱۹ آبان ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.