خریدار از تحویل خانه و پرداخت مابقی ثمن معامله خودداری می کند آیا من میتوانم نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند؟

سوال کاربر باسلام.بنده مالک هستم.ملک نوسازی را به فردی فروختم که انشعابات آن در زمان تحویل آماده نشد.خریدار از تحویل خانه و پرداخت مابقی ثمن معامله خودداری کرد.آیا من میتوانم نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنم؟یا ملزم به تحویل خانه هستم؟

۸ آبان ۱۳۹۹
 • شرط فسخ
 • قولنامه
 • حق فسخ
 • اظهارنامه
 • جواب کارشناس
  حسن کربلایی حسنی / Hasani

  سلام.قانون حاکم برروابط حقوقی شمامبایعه نامه منعقده است.حضورآ باوکیل مشورت نمائید.

  ۱۱ آبان ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.