فروش منافع مال غیرهم قانونآ جرم است؟

سوال کاربر سلام وعرض ادب عذرخواهم شخصي طبقه اي رارهن وأجاره مي كند.ومدت قرادهم منقضي شده واظهارنامه هم داده مستاجربه موجروقرارتامين هم مستاجرگرفته،ولي معلوم شده كه اين ملك مالكين آن سه نفرهستندويكي ازمالكين مادرهمين موجراست،وفرزنداين خانم قراردادبامستاجرتنظيم كرده نه مادرش.براي مبلغ رهن مستاجربيچاره چيكاربايدبكندبااين وضعي كه پسرمالك اجاره داده ومادرش هم دودانگ مالك است؟آيامي شودشكايت كيفري انتقال منافع مال غيررامطرح كرد؟ممنونم

۲۶ شهریور ۱۳۹۹
 • موجر
 • مستاجر
 • فسخ اجاره
 • عین مستاجره
 • جواب کارشناس
  حسن کربلایی حسنی / Hasani

  سلام.بله.فروش مال غیراعم ازعین و یامنافع است.

  ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.