در صورتی که سازنده ملک مانع از طرف و آمد به ملک می شود با چه عنوانی باید شکایت مطرح نماییم ؟

سوال کاربر باسلام دوسال پیش در اجرای دادنامه ای که شرکت سازنده محکوم به تحویل آپارتمان به من شده توسط مامور اجرای طی صورت جلسه به صورت درب باز تحویل گرفتم متعاقب آن شرکت سازنده درب را قفل کرده و کلید را تحویل نمیدهد بارها کلید خواستم هربار بهانه ای میاورند به نگهبان مجتمع هم دستور داده اند از ورود کسانی که کلید واحدشون تحویل نشده جلوگیری کند. بر اساس کدام ماده طرح دعوی کنم وهمچنین اجرت المثل بخواهم. متشکرم

۱۷ مرداد ۱۳۹۹
 • تخلیه
 • مالکیت
 • اجرت المثل
 • صاحب خانه
 • جواب کارشناس
  انصاری فر / ansari

  با سلام در صورتی که پس از تحویل ملک به شما ملک توسط سازنده تصرف شده است شما می توانید شکا یت عدوانی را دردادسرا مطرح نمایید همچنین در صورتی که سازنده مانع رفت آمد شما به ملک می شود شکایت و رفع ممانعت از حق را مطرح نمایید

  ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.