...

سوال کاربر

جواب کارشناس
هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

ادعای ایشان که مسلم است واهی است اصولاً باید رد شود ولیکن چون با برنامه ریزی این طرح شکایت انجام گردیده است و حتی به وکیل دادگستری متوسل شده اند ، بهتر است شما هم از وکیلی خبره مشاوره بگیرید تا دفاع مناسبی انجام دهید و ترجیحاً وکالت را به عهده بگیرید تا حق شما ضایع نشود و در کارشناسی هم ممکن است دخالت هایی ناروا به عمل آید پس احتیاط لازم را انجام دهید تا رسیدگی اصلی توسط آنها منحرف نگردد.

چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۵:۵۰
چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.