راه اثبات زنای محصنه چگونه است ؟

سوال کاربر زنای محسنه ی زنم را چطوری باید ثابت کنم؟

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • طلاق از طرف مرد
 • طلاق از طرف زن
 • اجرت المثل
 • زندگی زناشویی
 • جواب کارشناس
  هادی امین طاهری / کارشناس حقوقی

  اگر طرفین چهار بار نزد قاض اقرار کنند و این اقاریر منطبق با شرایط و قرائن و نهایتا علم قاضی شود اثبات می شود .

  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.
    مشاوره تلفنی رایگان