اگر فروشنده ملکی فوت شود دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه چه کسی باید تقدیم گردد ؟

سوال کاربر سلام خسته نباشید بلکه یک قطعه زمین زاعی به میزان 3000متر که دارای سند مشاع مادری میباشد خریداری نموده ام و صاحب سند فوت نموده است ایا الان میتوانم شکایت الزام به سند تنظیم نمایم علیه وراث؟

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۳:۱۷:۱۵
 • الزام
 • تنظیم سند
 • خریدار
 • فروشنده
 • جواب کارشناس
  /

  مبایعه نامه عادی درخصوص خرید زمین نسبت به ورثه فروشنده کاملاً نافذ است بنابراین با طرح دعوی علیه ورثه می توانید سند مشاعی ملک مورد نظر را بدست آورید .

  دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۹:۴۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.