ایجاد مزاحمت شخص ثالث برای مستأجر دارای چه حکمی است؟

سوال کاربر چنانچه مغازه نانوایی به مدت 2 سال از شخصی اجاره نموده و بعد از گذشت 3 ماه متوجه شوید که موجر مورد اجاره را به اشخاص متعددی فروخته که هر یک از انها به نوعی مانع کسب و موجبات بسته شدن مغازه را فراهم داشته به صورتی که باعث ایجاد ضرر و زیان فراوانی از نظیر خرابی آرد و فاسد شدن اقلام مصرفی و از دست دادن مشتری های مغازه و ایجاد مزاحمت های مکرر طلبکاران موجر برای این جانب و رفت و امد به دادگستری و شکایت شاکیان موجر باعث از کار افتادگی مستاجر گردد مستاجر حق شکایت دارد

۱۹ اسفند ۱۳۹۸
 • موجر
 • مستاجر
 • مطالبه اجاره بها
 • عین مستاجره
 • جواب کارشناس
  هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

  اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی مزاحم مستأجر گردد اگر این مزاحمت بعد از امضاء قرارداد و قبل از تحویل گرفتن مورد اجاره باشد مستأجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد و اگر بعد از تحویل گرفتن مورد اجاره باشد می تواند علیه مزاحم طرح دعوی قانونی نماید و علیه مالک نمی تواند طرح دعوی نماید.

  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02171333400 تماس حاصل نمایید.