چگونه میتوان یا طرح دعوی در دادگاه سود بانکی را کاهش داد؟

سوال کاربر من ضامن وامی شدم که وام گیرنده زن مرحوم همسایه ام بود که 2 پسر داشت و مستاجر بود. و پسر کوچک تر ایشان هم ضامن وام می باشد.یعنی من و پسر کوچک ایشان هردو نفر ضامن وام شده‌ ایم. ابتدا به من گفته بودند که مبلغ وام 5میلیون تومان است ولی وقتی خواستیم برگه های قرارداد وام را امضا کنیم از طرف بانک گفتند که مبلغ وام 30میلیون تومان است. من هم به اکراه مجبور به امضای قرارداد وام شدم. بیش از یک سال است که وام گیرنده فوت کرده اند و اقساط را نه خودش پرداخت کرده بود و تا حالا هم نه پسر ضامنش پرداخت نموده است. و الان هم بانک اجرائیه بر علیه من صادر شده است و لازم به یادآوری است که متوفی ما ترکه ای نداشته است . حالا من چیکارمیتوانم بکنم

۱۲ دی ۱۳۹۸
 • وام بانکی
 • ضمانت بانکی
 • ضامن
 • وام
 • جواب کارشناس
  هوشنگ رجایی / قاضی سابق دادگستری

  متاسفانه ,چون شما هم ضامن بودید ,بانک از شما مطالبات خود را وصول می کند و اگر اموالی داشته باشید قابل توقیف توسط بانک است ,البته اگر بانک سودی غیر معقول بر اصل وام اضافه کرده باشد تا 40درصد این سود قابل کاهش است برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل نمایید .

  ۱۴ دی ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.