نحوه تقسیم ارث بین برادرها و خواهرها؟

سوال کاربر باسلام میخواستم بدونم اموال برادر فوت شده بین خواهر و برادر دیگر چگونه تقسیم میشود آیا به طور مساوی سهم میبرند یا اینکه پسر 2 برابر دختر سهم الارث برادر متوفی را می برد؟

۱۷ آبان ۱۳۹۸
 • ورثه
 • انحصار وراثت
 • ترکه
 • ماترک
 • جواب کارشناس
  حسن کربلایی حسنی / Hasani

  برادر و خواهر در طبقه دوم ارث قرار میگیرند و فقط در صورتی از متوفی ارث می برند که برای متوفی و ارثی در طبقه اول وجود نداشته باشد. طبق ماده 919 قانون مدنی اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهد ابوینی یا چند خواهر ابی باشند، ترکه بین آنها باالسویه تقسیم میشود و برابر ماده 920 همان قانون اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود. ترکیب و نحوه تقسیم ارث در طبقات دوم و سوم نسبتاً پیچیده بوده و نیاز به مصداق صریح در سوال است.

  ۱۹ آبان ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.