مطالبه طلب از محل مال غیر منقول به چه شکلی است؟

سوال کاربر سلام.طرف بهم بدهکار بوده یک نوشته خودم نوشتم و طرف مهر و امضا کرد که اگه طرف مبلغ فوق طی ۲ماه نده ۲دنگ خونه اش به نامم کنه الان ۳سال شده طرف ۱/۴مبلغ اصل بدهی داده میتونم از کپی اون برگه پیگیر باشم.متا سفانه اصلش گم کردم ؟هیچ شاهدی بابت این قضیه حضور نداشته؟

۲۸ مهر ۱۳۹۸
 • واخواست
 • تامین خواسته
 • ظهرنویس
 • ضامن
 • جواب کارشناس
  محمدرضا زینلی / کارشناس ارشد، مدیریت داخلی

  تعهد طرف مقابل شما به انتقال رسمی دو دانگ ملک خودش مشروط به عدم پرداخت بدهی است که با مانع قانونی روبرو است. قسمتی از طلب شما در این فاصله پرداخت شده و دیگر اینکه توافق شما فاقد ارکان اساسی صحت انجام معامله است . بابت مطالبه باقیمانده طلبتان ، اصل مدارک را باید داشته باشید وگرنه دعوی شما رد خواهد شد.

  ۲۸ مهر ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.