چگونه می توان ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه نمود؟

سوال کاربر سلام.ماشینم را اجاره داده بودم طرف بدون اجازه ماشینم قولنامه کرد ّبعد با کلی التماس خواست ماشین به نام طرف بزنم وپول ماشین بر میگردونه.منم فقط یک وکالت کاری بابت تعویض پلاک دادم اما این اقافقط ۱/۵پول ماشین داد حالا ۳سال شده اما پولم نداده میتونم به جرم دزدی و خیانت در امانت شکایت کنم ؟چون علاوه بر سفته از طرف رسید گرفتم که مبلغ فوق طرف دزدی کرد .وعلاوه بر اون از کسی که ماشین به نامش زدم ماشینم پس بگیرم چون همه دریافتی ها بابت فروش را آقایی که ماشین امانت دستش بوده چک هاش صادر شده بود؟

۲۸ مهر ۱۳۹۸
 • واخواست
 • تامین خواسته
 • ظهرنویس
 • ضامن
 • جواب کارشناس
  محمدرضا زینلی / کارشناس ارشد، مدیریت داخلی

  چون شما با انجام معامله اتومبیل توسط مستأجر موافقت کرده اید و برای فک پلاک به او وکالت داده اید ، امکان طرح شکایت ندارید و فقط میتوانید مطالبه بهاء ماشین را از مستأجر اتومبیل یا خریدار بنمایید.

  ۲۸ مهر ۱۳۹۸
  چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته و یا میخواهید وکالت پرونده شمارا برعهده بگیریم،‌با شماره 02177947264 تماس حاصل نمایید.