جستجو میان 192 مقاله تخصصی

اراضی موات چیست ؟

به بیان ساده اراضی موات به آن دسته از زمین‌ها گفته می‌شود که معطل مانده و غیر آباد هستند به عبارتی بهتر از...

ادامه مطلب
مقالات, حقوقی

اراضی موات چیست ؟

به بیان ساده اراضی موات به آن دسته از زمین‌ها گفته می‌شود که معطل مانده و غیر آباد هستند. به عبارتی بهتر از زمین موات…

ادامه مطلب