طلاق از طرف مرد

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

طلاق از طرف مرد بر اساس ماده 1133 قانون مدنی که مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد، بنابراین حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده 1133 میتواند استفاده کند و با نظر مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد و اگر چه صراحت ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را به مرد داده است ولی میتواند شرایطی که قبلاً در عقدنامه تعیین شده در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن از ارکان اثبات ادعا برای طلاق باشد. اگر قبل از ازدواج زن دارای بیماری پنهانی باشد که اساس و پایه زندگی را متزلزل کند و آن مرض از طرف مرد پنهان شده باشد بعنوان فریب در ازدواج طلاق صادر خواهد شد. لکن اگر بعد از وقوع عقد مواردی پیش آید که در کوران زناشوئی باشد دادگاه آن را مورد پذیرش قرار نمیدهد اما ماده 1133 قانون مدنی کماکان پابرجاست.  برای طلاق نیاز به تشریفات خاص ندارد جز اینکه صیغه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند جاری شود. طلاق از طرف مرد حتماً نیاز به جلسه دادرسی- مشاوره و حضور در دادگاه دارد. اگر وکیل نداشته باشد. درخواست طلاق از طرف مرد توسط وکلای ره جویان عدالت نهایتاً ظرف شش ماه انجام می شود.

طلاق از طرف مرد

مراحل و شرایط درخواست طلاق از طرف مرد

هرگاه زوج بخواهد زن خود را طلاق بدهد طلاق از طرف مرد، ابتدا باید دادخواستی (دادخواست طلاق همان دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی و خانواده به کار میرود) مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید. که اعتبار این گواهی مدت 3 ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت 3 ماه مذکور اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت 6 ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.

اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.
( شرایط طلاق در ماده 1133 قانون مدنی چنین تعریف شده که مرد هروقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد. البته بعد از پرداختن کلیه حق و حقوق مالی زوجه. اگر بعد از طلاق از طرف مرد همسر آینده اش در ثبت احوال رضایت بدهد میتواند نام همسر سابق حذف شود.)

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسائی نشده و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر و فرجام خواهی در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

شرط تنصیف  دارایی چیست؟

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، زن شرط می نماید هرگاه طلاق بنا بر درخواست زن نباشد  یعنی طلاق از طرف مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

1- اصل سند ازدواج (در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.)

2-  اصل شناسنامه مرد
3-   کپی کارت ملی مرد

مهریه در طلاق از طرف مرد

اگر طلاق از طرف مرد باشد ، مکلف است مهریه را با سایر مطالبات یکجا به زن بپردازد. بدون مهریه زن را نمی توان طلاق داد مگر با توافق زن و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد. لکن اگر زوج تمکن مالی نداشته باشد، میتواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند. اگر طلاق از طرف مرد باشد  و ملائت نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تنظیم استشهادیه میتواند اعسار خود را ثابت نماید و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند. اعسار و تقسیط مهریه در زمانی صورت میگیرد که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد و با توجه به عدم ملائت خود با معرفی سه نفر شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا درآمد مهریه را از طریق دادگاه تقسیط کند. در صورتی که اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط وی نحوه پرداخت را مشخص می نماید. اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه (هر مقدار که باشد) به همان دختر تعلق میگیرد.

شرایط پرداخت نفقه  و اجرت المثل  در طلاق از طرف مرد

نفقه تا زمان عده تا بعد از صدور حکم طلاق از طرف مرد که 100 روز است به عهده مرد است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا برحسب مورد زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.نفقه

اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد چنین محاسبه میشود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص میشود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برحسب میزان دارائی زوج- وضعیت زوجه- تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین میشود.

مزایای استفاده از وکیل در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد با اعطای وکیل مزایای زیر وجود دارد.

الف-در جلسه های داوری نیازی به حضور مرد نیست.
ب-نحوه پرداخت حقوق زن را می تواند به وکیل واگذار کند.
ج-اجرای طلاق بدون حضور مرد و توسط وکیل انجام می شود
د- در هیچ مرحله ای نیازی به حضور مرد در دادگاه نیست.

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد ، حضانت فرزند ذکور تا سن 7 سالگی با مادر و سن 7 تا 15 سال قمری با پدر و سپس فرزند پسر اگر به 15 سال قمری رسید حق انتخاب را دارد و فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر تا سن 9 سال قمری با پدر و بعد از 9 سال قمری حق انتخاب با دختر است مگر  توافق زوجین به نحوی دیگر باشد. در صورتیکه بین زوجین توافقی برای حضانت حاصل نشود که البته قانون حق تقدم را در این راستا به زوجین اعطاء نموده است ، اما فرزندان ذکور و مونث تا 7 سالگی حضانت آنان با مادر و سپس دختر که به سن 9 سال قمری رسید حق انتخاب با او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند .
بین 7 تا 9 سال حضانت دختر به عهده پدر است و در رابطه با فرزند ذکور بعد از 7 سالگی تا 15 سال قمری فرزند ذکور حضانت وی به عهده پدر است و سپس تا 18 سالگی و تا پایان تحصیلات عالیه هزینه ها به عهده پدر است مگر توافق زوجین به نحو دیگری باشد.

4.6/5 - (36 امتیاز)

مطالب مرتبط

75 دیدگاه

 • تشریفات مجالس
  تشریفات مجالس

  سایت خوبی دارید امیدوارم که موفق باشید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   ممنون از همراهی شما دوست عزیز

 • مهدی درخشی
  مهدی درخشی

  سلام و وقت بخیر
  درخواست طلاق از طرف مرد آیا میشه مهریه را بصورت اقساط پرداخت کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در صورتی که درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد، وی باید کلیه حق و حقوق زوجه را پرداخت نماید و در صورت عدم استطاعت مالی می تواند درخواست اعسار بدهد و پرداخت را به صورت اقساط انجام دهد.

 • رضا
  رضا

  باسلام خانم بنده ۱۰روزه که بدون اجازه ازمنزل مشترکمون فرارکرده و بنده وخانواده خودشون نیزازایشون هیچ اطلاعی نداریم.به آگاهی هم اطلاع دادیم.من شرایط زندگی کردن بااین خانم برام سخت شده ومیخوام طلاقش بدم تاچه مدت ایشون برنگردد خانه میتونم طلاق غیابی بگیرم ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باسلام و احترام ، شما برای طلاق همسر خود نیاز به غیابی بودن و مدت زمان خاصی ندارید . می توانید اقدام نمائید .

 • رامین
  رامین

  سلام.ممنون از مطالب خوبتون.
  هزینه وکیل برای طلاق از طرف زوج چقدره؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   برای دریافت هزینه ها و حق الوکاله با دفتر تماس بگیرید .

 • بابک
  بابک

  با عرض سلام.درمورد اثبات سوء رفتار زن در خصوص عدم نصف شدن اموال بعداز ازدواج آیا ضمانتی هست؟آیا در کل رویه قضایی درینمورد چگونه است ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام و احترام
   در خصوص اجرای شرط تنصیف شروط زیر در نظر گرفته میشود :
   ۱-طلاق صورت گرفته باشد۲-در خواست طلاق از ناحیه زوج باشد یا فسخ نکاح از جانب مرد باد ۳-زن ناشزه نباشد ۴-مهریه نگرفته باشد ۵-اجرت المثل نگرفته باشد ۶-باید بعد از ازدواح تحصیل مال صورت گرفته باشد یعنی اگر زوج اثبات نماید مال مریوط به قبل از ازدواج است تنصیف صورت نمی گیرد .

   • محمود تقوي
    محمود تقوي

    سلام
    در مورد بندهاي ٣-٤-٥ بايد تجربه ي شخصي ام را عرض كنم كه همسرم مهريه اش را گرفته يعني اقساط در حال پرداخت است و حدود ١٥٠ سكه هم نقد گرفته
    اجرت المثل گرفته و جالبتر اينكه حكم ناشزه بودنشان هم صادر شده با اينحال شرط تنصيف هم در رأي عدم سازش پذيرفته شده تجديد نظر و ديوان هم تأييد كردند!!!!!!!

 • بهروز
  بهروز

  با سلام. بنده بک ماشین در زمان زندگی مشترک با دستمزد و تلاش خودم (واقعا) خریدم ولی بنام همسرم (خانمم)نمودم.
  ولی شاهد دارم که تمام قیمت ماشین و اقساط از طرف من پرداخت شده و ایشان هرگز شاغل نبوده و درامدی نداشته که بتواند توانایی خرید ماشین را داشته باشد. ایا در صورت درخواست طلاق از طرف بنده(زوج) میتوانم ماشینی که بنام ایشان کردم را پس بگیرم؟یا شرایط به چه صورت است؟ لطفا راهنمایی کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بله، می توانید ولیکن اگر مستقیماً خودرو را به نام همسرتان ثبت نام کرده باشید یا خریده باشید وجه آنرا در زمان خرید می توانید مطالبه نمائید . اگر پس از اینکه خودروی مذکور از شما به ایشان منتقل شده باشد می توانید با طرح دعوی حقوقی رجوع از هبه علیه همسرتان خودرو را پس بگیرید و البته همسرتان می تواند .

 • Kamal
  Kamal

  سلام اگرمرد قصدطلاق داشته باشد برای خودش وکیل بگیرد و ازمحل زندگی دورشودیعنی فرارکند
  ایاوکیل میتواند کارهای طلاق انجام دهد؟بدون حضور زوج

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بله ,اصولا مانعی ندارد .

 • مصطفی
  مصطفی

  باسلام وخسته نباشید
  همسرم بعداز۴۰سال زندگی مشترک و داشتن نوه به صرف اینکه ۳دانگ منزل مسکونی بنامش نشده بامراجعه به ثبت اسنادوتوقیف خودرومبادرت به دریافت مهریه خود به صورت قهری نمود بااینکه دوسال است با انواع تهمت ها و جوسازیهای نابخردانه فرزندان اناثم را به بیماریه ای اعصاب وروان مبتلا وخودنیز هیچگونه تمکین شرعی نمی نمایدزندگی مشترک راغیرقابل سازش کرده و به باج خواهی خودمصرانه پایبند و ازاین طریق اندوخته ناچیزم را که برای تامین جهاز۳دختر دم بختم فراهم کرده بودم به بهانه عدم تامین مالی و به شکل ناخوشایندی به یغما برد گرچه حق شرعی و قانونی او بوده لاکن ضمن حضوردرمنزل هرگاه بدون اجازه و به صرف دیدار فامیل محل زندگی خودرا ترک وهروقت که مایل بود به محل زندگی برمیگردد به خاطردخترانم که در سنین ازدواج هستندتحمل کردم ولی ادامه زندگی برایم سخت شده به خاطر حقوق بازنشستگی بعدازفوتم حاظربه طلاق توافقی نیست مانده ام که اگرشخصا برای طلاق اقدام کنم آنچه که برای فرزندانم کنارگذاشته ام به عنوان اجرت المثل و یا با عنوان تقسیم نصف دارایی ویا نفقه به تاراج ببرد که هیچکدام از اینها به صرف زن ناشزه که اثباتش ازاعم مشکلات شرعی وعرفیست حق او نیست
  مانده ام چه کنم مهریه اش رابالغ برهفتادمیلیون تومان پرداخت کرده ام نگران ترفندهای بعدیش هستم
  احتیاج به راهنمایی و مساعدت دارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما می توانید بابت اینکه سه دانگ ملک را به نامش کرده اید ,مطالبه ثمن به دادگاه مطرح نمائید.

 • آرش خیراندیش
  آرش خیراندیش

  سلام و خسته نباشید
  خانم من مبتلا به بیماری ام اس هست وبسیار عصبی و پرخاشگر بعد از ۸ سال زندگی دیگر قادر به ادامه زندگی نیستم و میخواستم درخواست طلاق بدهم میخواستم بدونم بیماری ایشون رو که در سال اول زندگی متوجه شدم(البته در دوران مجردی ۲بار حمله داشته) و به خاطر علاقه و دلسوزی اقدام نکردم الان اگر اقدام کنم در ندادن مهریه تاًثیر داره…ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بایدازکارشناس رسمی دادگستری درامورپزشکی قانونی نظریه بگیریدکه آیاموردخاص همسر شماازموجبات فسخ نکاح هست یاخیروسپس باارائه نظریه باوکیل مشورت نمائید.تمامی مواردام اس ازموجبات فسخ نکاح نیست.

 • بهمن همتی زاده
  بهمن همتی زاده

  درود بر شما
  من و همسرم بعد از ۴۰ سال زندگی، در جدایی توافق کردیم تمام شش دانگ منزل و کلیه ی وسایل و لوازم منزل را بابت شرط جدایی، به وی. بخشیدم. اکنون حاضر به طلاق نیست.درحالی که در دادخواست و عریضه ی قبلی امضا نموده که هیچ ادعای دیگری ندارد.
  اما اکنون زیاده خواهی کرده و حاضر به طلاق نیست. چه راهی پیشنهاد می کنید؟
  باسپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر سند انتقال شما هبه است می توانید رجوع کنید .

 • بهار
  بهار

  با سلام. شوهرم دو سال و نیمه که منو عقد کرده و دوماه و نیمه که باهام قهر کرده و بلا تکلیف رهایم کرده. میگوید میخواد طلاقم بده و دیگه منو نمیخواد ولی نه طلاق میده و نه باهام زندگی میکنه. نه مسکنی برایم زندگی تهیه کرده نه نفقه میدهد ونه….. بیکار و بیعار میگردد هیچ مسولیتی در قبال زندگی مشترک قبول نمی کنه. الان هم گفته اگه به زور برگردونیم به زندگی باهات بد رفتاری میکنم . میگه برو حق و حقوقاتت رو بگیر و بیا توافقی جدا بشیم. اصرار داره توافقی جدابشیم . همش هم میگه دوسم نداره. ولی من دوسش دارم و میخوام باهاش زندگی کنم. نمیدونم چیکار کنم ؟ دارم از بلا تکلیفی کلافه میشم؟ درضمن عصبی هم هست. لطفا راهنمایی کنید. ممنون.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام چون تمایلی به طلاق ندارید اگر هنوز عروسی نکرده ایدمی توانید از حق حبس خود استفاده کنید و تا زمانیکه مهریه را دریافت نکرده اید تمکین نکنید و نفقه بگیرید راجع به مسائل عاطفی تان با مشاور خانواده مشورت نمائید .

   • بهار
    بهار

    ممنون از پاسخ دقیقتون.اگر در دوران عقد به زور و اجبار همسر عروسی کرده باشیم باید چکار کنم ؟ چطوری میتونم به همه حق و حقوقاتم برسم؟ باید برای مهریه و نفقه اقدام کنم یا بهتره صبر کنم اون اول برای طلاق اقدام کنه ؟ میخوام یه طوری باشه که هزینه ها به گردن خودش بیفته.چون اون حرف طلاق رو زده و من مشکل مالی دارم.

 • user-09390485752
  user-09390485752

  ممنون از پاسخ دقیقتون اگر در دوران عقد به زور و اجبار همسر عروسی کرده باشیم باید چکار کنم ؟ چطوری میتونم به همه حق و حقوقاتم برسم؟ باید برای مهریه و نفقه اقدام کنم یا بهتره صبر کنم اون اول برای طلاق اقدام کنه ؟ میخوام یه طوری باشه که هزینه ها به گردن خودش بیفته.چون اون حرف طلاق رو زده و من مشکل مالی دارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام در صورتیکه زوج درخواست طلاق دهد و توافق مالی وجود نداشته باشد صدور حکم طلاق و اجرای آن منوط به پرداخت تمام حقوق مالی زوجه اعم از مهریه نفقه و اجرت المثل خواهد شد ,حق تصنیف را زوجه پس از طلاق باید طبق دادخواست های مجزا طرح نماید .

 • آرش
  آرش

  سلام وقت بخیر .من بعد ۱۶سال زندگی مشترک الان دارای دو فرزند هستم یکی ۹سالشه دختر ویکی پسر ۴سالشه با شرایط سخت کنونی بنده یک کارگر شرکت هستم. و با پرخاشگری و نساختن و توهین مکرر ودخالت بی حد خانواده‌اش بنده قسط طلاق و جدایی دارم ولی توان مالیم ضعیفه ومیخوام که حضانت بچه‌ها م بامن باشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام باید با همسرتان به توافق مالی و حضانت فرزند کوچک که تا ۷ سالگی بامادر است برسید و سپس اقدام کنید در این مرحله مشاوره با یک مشاوره خانواده قبل از هر اقدامی ضرورت دارد .

 • مهناز
  مهناز

  با سلام و وقت بخیر دادخواست طلاق از طرف زوج به دادگاه اعلام شده منتها زوج در جلسات مشاوره قبل از طلاق حاضر نمی شود و برای کارهای طلاق مراجعه نمی کند تکلیف زوجه چیست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر منظورتان مشاوره قبل از طلاق توافقی می باشد عدمحضور زوج موجب رد دادخواست طلاق توافقی می شود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر منظورتان مشاوره قبل از طلاق توافقی می باشد عدم حضور زوج موجب رد دادخواست طلاق توافقی می شود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر منظورتان مشاوره قبل از طلاق توافقی می باشد عدم حضور زوج موجب رد دادخواست طلاق توافقی می شود.

 • فرزانه
  فرزانه

  سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم اقایی که بعد دو هفته عقد کردن قصد طلاق گرفتن از همسر خودشون دارن شرایط طلاق برای این اقا چگونه امکان پذیر خواهد بود مهریه خانوم۲۶۴تاس باوجود باکره بودن بودن خانوم مهریه به چه صورت باید پرداخت بشه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام مهریه دوشیزه نصف است .

 • نوشین
  نوشین

  سلام. من و شوهرم قصد جدایی داریم ولی وسیله نقلیه ما سند و پلاکش به نام پدربزرگ ایشون هستش ولی بیمه ثالث و بدنه به نام شوهرم. پول ماشین هم کاملا پرداخت کردیم. آیا میشود ثابت کرد ماشین برای ما است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   سوال شما مبهم است اگر قصد توقیف خودرو را دارید فعلاً توقیف آن میسر نمی‌باشد چرا که ملاک توقیف پلاک خودرو می باشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   سوال شما مبهم است اگر قصد توقیف خودرو را دارید فعلاً توقیف آن میسر نمی‌باشد چرا که ملاک توقیف پلاک خودرو می باشد

 • تارا
  تارا

  سلام
  ببخشید طلاق از طرف مرد نیاز به مشاوره دارد یا خیر ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام خیر

 • محبوبه
  محبوبه

  با سلام من شوهرم تو زندگی به خاطر هر بهانه ای یا یک بحثی اسم طلاق میاره ویکسره میگه تو برام بی ارزشی ومن به خاطر این بچه تحمل کردم
  مشکلات عصبی خیلی شدیدی داره
  درحدی که بحث میشه لوازم منزل میشکنه لباس تن شو پاره میکنه
  مشروب خور هست
  بی مسولیت هست
  کلا نه نفقه میده نه خرجی یک یارانه ماهي ۹۰تومان میگه برای خرجی من
  من از اول زندگی شاغل بودم وبا کلی زحمت تونستم یک خونه بخرم وبخاطر اینکه سر حر بحث کوچیک اسم طلاق میاره وقهر میکنه از خانه میره سعی کردم خونه رو بزنم به تان خودم الانم همش بحث میکنه که بریم نصف خانه رو به نام من بزن ومن هیچ اعتمادی بهش ندارم چون خیلی راحت میدونم میزاره میره واینکه از اول مشکلات جنسی داشته ومن بخاطر اینکه زندگی کنم از روی این مساله هم گذشتم گفتم اشکالی نداره ولی خیلی از خود مغروره ورفتار مناسبی نداره خیلی بی احترامی میکنه نصبت به من وخانوادم واقعا نمی گم چیکار کنم
  ادامه دادن به این زندگی خیلی برام سخت شده
  یک پسر ۸ساله هم دارم که هر وقت قهر میکنه پسرمم با خودش میبره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.شماشرایط طلاق زوجه را دارید که درصورت اثبات می توانید طلاق بگیرید.مطلقآ خانه تان رابه نام او نکنید چون اموال زن متعلق به خودش می باشد.

 • عباس
  عباس

  سلام.وقت بخیر.خانواده همسرم برای عقد اصرار کردن که یکی از اشناهای خودشون بیاد خطبه عقد رو بخونه. و منم قبول کردم. الان که سه ساله ازدواج کردم متوجه شدم امضای حق طلاق و تنصیف اموال رو هم ازم گرفتن تو عقدنامه، در حالی که عاقد اصلا بهم توضیح نداد. فقط گفت اینجارو امضا کن، اونجا رو امضا کن. و الان بخاطر همین به مشکل خوردیم. ممنون میشم راهنماییم کنین

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام چون فرض بر این است که با علم و اراده و آگاهی این کار را انجام دادید و سند رو هم خوندین و از طرفی سند بصورت رسمی تنظیم شده ادعای شما در دادگاه قابل اثبات نخواهد بود .

 • ارسلان
  ارسلان

  با سلام خانوم من از اول ازدواجمون که سه سال هست هنوز یک رابطه زناشویی کامل نداشته و به ادعای خودش دارو هم برای سردی مزاج خودش مصرف کرده ولی هیچ تغییری نکرده آیا تقاضای طلاق بدم به ایشان مهریه تعلق میگیره یا نه ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   اگر خانم باکره نباشند مهریه کامل به ایشان تعلق میگیرد.

 • محسن
  محسن

  سلام من در سال ۹۷ بعد از جدایی دوباره با همسر سابق ام ازدواج کردم مهریه اش هم پرداخت میکنم مشکلی نیست. به غیر از مهریه چه چیزهایی را باید پرداخت کنم و تکلیف ماشین که از قبل داشتم و فروختم ولی بعد از ازدواج مجدد دوباره خریدم چیست .آیا پول نقد و سهام هم جزو دارایی من به حساب میاد که همسرم میتونه نصف اون ها را توقیف کنه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر شرط تنصیف اموال رو شما امضا کرده باشید جزو اموال محسوب میشه اما نکته مهم اینه که در سند ازدواج نوشته شده «تا» نصف اموال یعنی قاضی میتونه ۱۰ درصد از اموال رو درنظر بگیره
   البته اموالی که در زمان دادخواست طلاق به نامتون باشه

 • محمد حسینی
  محمد حسینی

  سلام،من همسرم بعد از عقد خانه ای بنامش کردم اما هیچ مهریه ای نگرفتند،پس از مدتی متوجه شدیم تفاهم نداریم و تحملش برایم سخت شد اگر خودم بخواههم طلاق بدهم باز هم باید مهریه یا مبلغی بپردازم یا چون ایشان طلاقی توافقی را قبول کردند اما اکنون که مراحل آخر است میگویند خودت برای طلاق دوباره اقدام کن و من هم میخواهم حتما جدا شوم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر رای طلاق بصورت توافقی صادر شده میتونید به دفتر طلاق مراجعه و حتی بدون حضور زوجه رای رو اجرا کنید در غیر اینصورت مهریه جزو تعهدات شما میباشد

 • آذر
  آذر

  باسلام ،زوج بعد از ۳۸ سال زندگی مشترک تقاضای طلاق داده و تمام اموالش را به اسم دیگری کرده .تکلیف زوجه برای گرفتن مطالبات چیست؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام در همون پرونده طلاق تقاضای مهریه و اجرت المثل و نفقه ایام عده کنید و اگر شرط تنصیف اموال هم دارید میتوانید مطالبه کنید

 • مانی
  مانی

  سلام
  من ۶ ماه ازدواج مجدد کردم بعد ازدواج فهمیدم که دارو مصرف میکنه بد دهنی میکنه و بچه های منو میزنه بعد ۶ماه من از خونه با بچه هام اومدیم بیرون و خانم بعد ۱هفته تمام وسایل خودشو از خانه من برد و ۳ماه از خونه رفته من بعد ۱ماه درخواست طلاق دادم ۱هفته بعد از رفتنش رفتم بابت نفقه درخواست دادم بعد از ۱ماه قاضی حکم داده که بابت پرداخت کنم الان من باید چیکار کنم خانم قرص اعصاب مصرف میکرده و به من نگفتن ۱هفته بعد تمام وسایل خودشو برده من باید نفقه هم بدم یا راهی داره که ندم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام قانونا مکلف به پرداخت هستید.
   بهتر است دادخواست الزام به تمکین بدید

 • پیام ن
  پیام ن

  سلام
  خسته نباشید
  خانم از خانه ی شوهر فرار کرده و گم و گور شده. شوهر درخواست طلاق غیابی داده. برای ثبت طلاق، از هیچ طریقی نمی تونه زن رو پیدا کنه تا حق و حقوقش رو بپردازه. چه باید کنه؟
  این زن از چه طریقی متوجه میشه که طلاق داده شده. آیا می تونه ازدواج مجدد کنه؟
  ممنون از شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام حقوق مالیه زوجه به صندوق سپرده دادگستری میبایست واریز شود.

 • زیلا/
  زیلا/

  سلام وقتتون بخیر
  ببخشید من خانم هستم که همسرم سه سال زندگیمون و نابوده کرده و خیانت‌های مختلفی انجام داده و خودشون اقدام به طلاق کردن و بدون اینکه به من بگن جلسات دادگاه و رفتن و حکم گرفتن و همه بر خلاف حق و حقوق من است، من از وقتی فهمیدم خیلی حالم بده، میخوام حق و حقوقم کامل دریافت کنم و حضانت فرزندانم رو هم بگیرم
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام چون حق طلاق با مرد است بنابراین رفتن یا نرفتن شما تغییری در حکم نمیداشت اما اگر حقوق مالی شما در نظر گرفته نشده میتوانید نسبت به حقوق مالی خود اقدام کنید و بحث حضانت هم بر اساس قانون تعیین میشه

 • شهلا
  شهلا

  زنی که شوهرش درخواست طلاق داده ایا جایز است که زن در خانه مرد بماند یا میتواند به خانه پدر برود مانعی دارد یا نه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام تا قبل از طلاق ترجیحا در منزل مشترک بمانید بهتر است

 • اکبر
  اکبر

  من می‌خواهم اقدام به طلاق خانم کنم یک آپارتمان نیم دونگ مغازه به نام خودم یک ماشین دارم یه آپارتمان هم جدیدا خریده وسه دنگشو به نام همسرم کردم چون وام دارد واقتصاد آن را من پرداخت میکنم .مهریه ایشان هم ۵۰۰ سکه میباشد .شرایط اموال من چه می‌شود وآیا از پانصد سکه چنتا باید بدهم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر طلاق یکطرفه باشه کل مهریه رو باید پرداخت کنید جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

 • دلارا مهدیان
  دلارا مهدیان

  سلام وقتتون بخیر همسرمن (زوج)بعداز ۲ سالو نمیم زندگی به من میگه من هیچ علاقه ای به تو نداشتم و هنوزم علاقه ای پیدا نکردم
  و به خاطر خانوادم باتو ازدواج کردم و گفتش که توافقی‌جدا شیم
  من گفتم من توافقی جدا نمیشم و دوستت دادم
  ولی اون به من گفت یکطرفه که نمیشه ادامه داد
  من مهریمو میخوام باید چیکار کنم ؟
  (صدای ضبط شده اش و شات پیام هاش به که به طور واضح گفته من نمیخوامت در دادگاه مورد تاید هست؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام میتونید مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت کنید

 • سارا
  سارا

  با سلام . من حدود ۸ماه است به دلیل اذیت و آزار شوهرم ترک منزل کرده ام .شاغل هستم ودو فرزندداردم تمام حقوقم را خرج زندگی کرده ام وشوهرم ۴ آپارتمان خرید و باحقه و نیرنگ به نام خودش زد و شروع به اذیت و آزار من وفرزندانم کرد و حتی مدتی که من ازمنزل بیرون رفتم بعد از یک هفته بازگشت توپی قفل درب منزل را عوض کرده بود وبه ناچارمهریه ام رااجرا گذاشتم. ۲خانه و ماشین را که خودم خریداری کردم وبه اسم ایشون بود توقیف کردم .ولی دومنزل دیگرکه قولنامه ای است نتونستم توقیف کنم وایشون در این مدت آنها را به اقوام درجه یکش انتقال داده است . وفکر کنم فقط یک خانه را من بتونم صاحب شوم (خونه ای که خودم خریدم الان با مهریه ازش بگیرم) .آیا اگر ایشون طلاق ندهند( بخاطر خسیس بودنش وتنصیف اموال صورت نگیرد) من می توانم تمام مهریه را از ایشون بگیرم .راهکار راراهنمایی بفرمایید. ودرمود نفقه خودش به خاطر محکوم نشدنش ماهیانه ۲۰۰الی ۳۰۰ میریزد به حسابم با توجه به قفل کردن درب منزل میتوانم شکایش کنم. متشکرم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام کل مهریه رو میتونید مطالبه و دریافت کنید در خصوص نفقه هم دادخواست مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناس بدید

 • لیلی
  لیلی

  سلام
  من خارج از ایران هستم و میخام از شوهرم جدا شم،
  بنظرتون شوهرم در ایران درخاست طلاق بده، سریعتر انجام میشه یا خودم از اینجا وکیل بگیرم و توافقی جدا شیم!؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر وکالت در طلاق بدید به یکی از آشنایان و یا حتی خود زوج و ایشون از ایران اقدام کنن سریعتر انجام میشه

 • ازیتا
  ازیتا

  سلام در صورت دادخواست طلاق از طرف زوج،
  امکانش هست حکم طلاق طی یک الی دوماه صادر بشه و بعد دادگاه های مهریه؟
  ایا این دو از هم جدا هستن؟
  یعنی میشه مرد طلاق بگیره و بعد طی چندماه بعدش، مشکلات مهریه رو حل کنه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام خیر همزمان مورد رسیدگی قرار میگیره

 • ربکا
  ربکا

  ربکا%اگر طلاق از طرف زوج باشد و کلیه دارایهاو نقد به نام زوجه باشد و فقط مستمری و ارث پدری که ساکن هستند باشد وضعیت اموال زوج و مهریه چگونه است

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   یک سوم و در صورت وجود فرزند یک چهارم مستمری بابت مهریه قابل توقیف است.

 • حسن یزدانی
  حسن یزدانی

  سلام هشت ساله که ازدواج کردم و دوتا دختر دارم یکی سه ساله و دیگری دو ساله

  اگر بخاطر بد اخلاقی ها و رفتار بخواهم طلاقش بدم پول مهرش رو یکجا بدم بچه ها مو دادگاه بهم میده برا همیشه

  اگه هم نداشته باشم چی اگه هیچی بنام نباشه و شریط طلاق ش به چه روالی پیش میره حقوقم هم بیشتر از چهار میلیون تومان نیست

  اگه طلاق ش بدم اول چندتا سکه میزاره براش و بعد با توجه به حقوق و دو تا دختر ماهی چقدر مهریه باید بدم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام طلاق از حقوق قانونی مرد میباشد و هر زمان میتواند تقاضای طلاق نماید اما این مسئله ارتباطی با حضانت فرزند نداره و حضانت فرزند بر اساس قانون تا ۷سال با مادر و بعد از ۷سال با پدر میباشد مگر در صورت توافق زوجین به ترتیب دیگری
   تعیین اقساط مهریه هم به تشخیص دادگاه میباشد

 • اسما
  اسما

  سلام اگر شوهر در خواست طلاق بده طلاق رجعی و بعداز تمام شدن ۱۰۰ روز عده مرد ب دفترخانه طلاق نیاید و زن برورد وامضا کندچ میشود؟؟واگر هردو نروند؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام مهلت اجرای طلاق رجعی ۶ماه است و اگر زوج منصرف شود و حضور پیدا نکند رای از درجه اعتبار ساقط میشود

 • مهدی
  مهدی

  سلام
  من بعد از ۴ سال زندگی مشترک با همسر م تصمیم گرفتم که طلاق بدمش چون ک توی این ۴ سال همش دعوا مون میشه و توی خونه هم اصلا با هم صحبت نمیکنیم همش مارو اشتی دادن اخر به هیچ جا نرسیده میخواستم ببینم طلاق بدم مهریه اینا چجوری میشه
  اموال اینا هم هیچی ندارم ک به نامم باشه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام میتونید اعسار بدید تا بصورت اقساط بشه

 • تنها
  تنها

  سلام ۳سال پیش بامردی که ۲۰سال ازخودم بزرگتربودازدواج دوم کردم ایشون ازاول ازدواج به بهانه ی بچه هاش خونه نمیومد ولی رابطه زناشویی داشتیم.۱سال ونیم هم هست که کلا ترک منزل کرده ومنو رهاکرده ورفته.الان هم تقاضای طلاق داده وادعا کرده که هیچ رابطه زناشویی نداشتیم و۳دنگ آپارتمان مهریه رو نمیدم.باتوجه به اینکه من باکره نبودم ووارد زندگی ایشون شدمو۱سال ونیم از آخرین رابطمون گذشته میتونه چنین ادعایی داشته باشه؟خواهش میکنم راهنماییم کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام میتونید ضمن دادخواست طلاق تقاضای اعسار کنید

 • فرزاد
  فرزاد

  سلام.اگر زوج منزلی خریده باشد و قولنامه به نام زوج باشد ولی سند را به نام زوجه زده باشد،آیا امکان کسر مبلغ آپارتمان از مهریه پرداختی به زوج است؟یعنی می توان آپارتمان را به عنوان هدیه همسر درنظر گرفت و به عنوان مقداری از مبلغ مهریه؟
  با تشکر از شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام خیر مگر دلیلی بر این ادعا وجود داشته باشه

 • کدخدایی
  کدخدایی

  سلام وقتتون بخیر
  دایی بنده میخواهند بعد از ۳۰ سال اقدام به طلاق کنند ایشون شراکتی صاحب کارخانه هستن و در آن کارگران مشغول کار هستن میخواستم ببینم در صورت درخواست طلاق از جانب ایشون کارخانه شامل پرداخت مهریه میشود؟
  مهریه همسرشون ۴۰۰ سکه است البته چند تا ماشین و خونه بنام همسرشون کردن و ته چک پرداخت اقساط ماشین هم دارن ؟ میتونن از این برای کم شدن مهریه استفاده کنن ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام بله خانم میتونن از سهم کارخونه مطالبه کنن و پرداختی های قبلی ارتباطی به مهریه نداره مگر اینکه جایی ذکر شده باشه

 • کامران
  کامران

  با سلام
  بنده ۵ سال از زندگی مشترکمان میگزرد
  ودر جلسه مشاوره ازدواج خانم از بنده پنهان کردند که خانوادگی مشکل ناباروری دارن مثل تنبلی تخمدان یا سقط جنین و ….
  آیا بابت پنهان کاری این مشکل ارثی بعد از ۵ سال میشود بدون پرداخت مهریه درخواست طلاق داد؟؟
  یا اجازه دارم همسر دیگری اختیار کنم؟؟

  درضمن پول زیادی خرج کردیم جهت درمان ولی تا الان جوابی ندیدم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام جزو موارد فسخ نکاح نیست اختیار نمودن همسر دیگر هم مربوط به اثبات عدم تمکین میشود.

 • محمد
  محمد

  با سلام و خسته نباشید
  همسر بنده ۳ماه است که ترک منزل کرده .و فرزندم که پسر هست ۲سال سن دارد.اکنون قباله را از طریق دادگاه به اجرا گذاشته .و طریق ثبت اسناد هم به اجرا گذاشته.نفقه.هم درخواست کرده.از طریق ثبت اسناد تمام حساب هام را بستند چه حساب حقوق و …….
  خانم بنده از یک استان دیگه است و بنده از یک استان دیگه.
  مشاوره برای طلاق در استان خودم رفتیم.میخواستم بدونم برای طلاق دادن میتونم استان خودم اقدام کنم.
  در ضمن عدم تمکین هم ۲بار ارسال کردم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام دادگاه محل اقامت زوجه صالح به رسیدگی است

 • شورش
  شورش

  سلام زن من مهریه خودرا از ثبت درخواست کرده و هفتادو چهار ملیون از حساب من برداشت کردن حالا نمی رود پول را از ثبت تحویل بگیرد من میتوانم از او شکایت کنم چون الان هشت ماه است بلا تکلیفم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام نیازی به شکایت شما نیست و همین که از حسابتون کسر شده و بحساب اجرای ثبت ریخته شده یعنی اینکه دین شما تا مبلغ موصوف پرداخت شده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام نیازی به شکایت شما نیست و همین که از حسابتون کسر شده و بحساب اجرای ثبت ریخته شده یعنی اینکه دین شما تا مبلغ موصوف پرداخت شده

 • هادی
  هادی

  سلام ،من ۱۶سال هست زندگی مشترک دارم ومهریه همسرم رو هم کامل پرداخت کردم ۳سال پیش ،الان سازگاری نداریم ،آیا اگر درخواست طلاق از طرف من باشد باید چیزی پرداخت کنم،وفرزنددختر ۱۳سال و پسر ۹سال دارم آیا فرزندان به من داده خواهد شد بعد از طلاق

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اجرت المثل ایام زوجیت همچنین شرط تنصیف اموال (تحت شرایطی)به زوجه تعلق خواهد گرفت.
   فرزند دخترتون کبیر محسوب میشه و تصمیم با خودشه که نزد چه کسی باشه و حضانت فرزند پسر با پدر خواهد بود

 • مهنا
  مهنا

  سلام وقتتون بخیر ببخشید من خانم هستم و چند ماه پیش درخواست طلاق دادم ولی بعدش آشتی کردیم.الان باهم سازگاری نداریم و شهرمونو عوض کردیم همسرم می‌تونه تو این شهر درخواست طلاق بده؟چون قبلا یه شهر دیگ بودیم و اونجا پرونده داریم.الان میشه این شهر هم درخواست بدیم.یا باید دوباره بریم همون شهر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام به آدرس ثناتون بستگی داره

 • ناشناس
  ناشناس

  سلام من به دلایلی می‌خواهم زنم را طلاق دهم و در سند ازدواج هیچ شرطی برای من از طرف زنم نبوده بعد از ۱۸ سال تو این سه سال آخر با فروش زمین کشاورزی پدرم که به من رسیده بود زمینی باغی در اطراف کهریزک تهران خریدم و دو تا ماشین سواری دارم منزل ندارم و مستأجر هستم آیا زنم می‌تواند به جز حق و حقوق خود که شامل مهریه و نفقه و اجرت‌المثل می‌باشد طلب دیگری از زمین باغی و یا ماشین از من بکند

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   گر زوجه تمکین داشته باشد و شما طرح دعوی طلاق کنید زوجه غیر از مهریه نصف اموال شما را می تواند تقاضا کند و در ضمن ممکن است زوجه بابت مهریه بتواند زمین و خودرو را توقیف نماید
   البته در ساعت کاری موسسه پس از تماس اگر باز پرسشی داشتید بفرمایید پاسخ خواهیم داد

 • مهدی
  مهدی

  سلام من میخواهم از زنم طلاق بگیرم چهار سال خانه را ترک کرده و رفته بچمم برده الان درخواست نفقه کرده من با برادرهای این خانوم سه طبقه خانه ساختیم نفری یه طبقه هنوز سند ندارند ایا میتوانم این خانه را به جا مهریه و نفقه این خانم بدم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باسلام بله در صورت توافق میتوانید قدرالسهم خود را بجای مهریه و نفقه پرداخت کنید ، اما با درخواست طلاق امکان تقسط مهریه هم برای شما میباشد . نیاز به مشاوره حضوری میباشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باسلام بله در صورت توافق میتوانید قدرالسهم خود را بجای مهریه و نفقه پرداخت کنید ، اما با درخواست طلاق امکان تقسط مهریه هم برای شما میباشد . نیاز به مشاوره حضوری میباشد

 • زهره خلیفه سلطانی
  زهره خلیفه سلطانی

  با سلام دوستم سه ساله عقد کرده شوهرش البته تن به کار نمیده ولی ایشون حاضر به جدایی نیست یکبار تحت شرایط خاصی شوهرش گفت اگه میخوای اثبات کنی که منو دوست داری مهریه تو ببخش اونم این کار و کرد حالا بعد از دو سال از اون موضوع شوهرش سر مسئله ای بیخودی میخواد طلاقش بده با توجه به این که دوستم چون فکر می کرد میخواد زندگی کنه مهریه شو بخشیده راهی برای برگرداندن مهریه هست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   اگر مهریه ابرا شده باشد ، قابل برگشت نیست

 • سعید
  سعید

  سلام یک سوال داشتم اگر یک مردی در حال طلاق دادن همسرش باشه و بخواد با یک خانم دیگه ای ازدواج کنه دادگاه باید اجازه بده یا اول باید طلاق کامل انجام بشه بعد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باید طلاق قطعی شود وگرنه زوج برای ازدواج مجدد باید از همسر اول اجازه بگیرد و اگر اجازه اخذ نشد از دادگاه اجازه اخذ شود

 • ونوس
  ونوس

  همسر من زمین و مغازه داره ک ب نام پدرش کرده در گذشته و منتظره منو طلاق بده اصن شرط برگردوندن اموالش از طرف پدرش اینه ک کنو ژلاق بده چون فک میکنن ممکنه ب نام من بزنه .من چطوری ثابت کنم مال داره ک نیاد دادگاه بگه من هیچی ندارم مهریه مو قسط بندی کنن ؟؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   متاسفانه اموالی را که قبلاً به نام پدرش کرده قابل برگشت نیست
   و بعد از محکومیت به پرداخت مهریه ،با تقاضای اعسار وی موافقت می شود و مهریه قسطی خواهد شد

 • محمد
  محمد

  با سلام در خصوص انتقال اموال به دیگری از جانب شوهر،ظاهرا در صورت تقاضای اعسار شوهر می بایست گزارش کلیه نقل وانتقالهای یکسال گذشته خود را به دادگاه ارائه داده و قاضی بر اساس آن حکم اعسار را صادر یا رد می نماید، پس نهایتا نقل وانتقال اخیر مورد توجه می باشد نظر شما چیست؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها : /