طلاق از طرف مرد

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


77947264 - (021) { سی خط ویژه }

وکیل طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد بر اساس ماده 1133 قانون مدنی که مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد، بنابراین حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده 1133 میتواند استفاده کند و با نظر مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد و اگر چه صراحت ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را به مرد داده است ولی میتواند شرایطی که قبلاً در عقدنامه تعیین شده در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن از ارکان اثبات ادعا برای طلاق باشد. اگر قبل از ازدواج زن دارای بیماری پنهانی باشد که اساس و پایه زندگی را متزلزل کند و آن مرض از طرف مرد پنهان شده باشد بعنوان فریب در ازدواج طلاق صادر خواهد شد. لکن اگر بعد از وقوع عقد مواردی پیش آید که در کوران زناشوئی باشد دادگاه آن را مورد پذیرش قرار نمیدهد اما ماده 1133 قانون مدنی کماکان پابرجاست.  برای طلاق نیاز به تشریفات خاص ندارد جز اینکه صیغه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند جاری شود. طلاق از طرف مرد حتماً نیاز به جلسه دادرسی- مشاوره و حضور در دادگاه دارد. اگر وکیل نداشته باشد. درخواست طلاق از طرف مرد توسط وکلای ره جویان عدالت نهایتاً ظرف شش ماه انجام می شود.

طلاق از طرف مرد

مراحل و شرایط درخواست طلاق از طرف مرد

هرگاه زوج بخواهد زن خود را طلاق بدهد طلاق از طرف مرد، ابتدا باید دادخواستی (دادخواست طلاق همان دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی و خانواده به کار میرود) مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید. که اعتبار این گواهی مدت 3 ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت 3 ماه مذکور اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت 3 ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.

اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.
( شرایط طلاق در ماده 1133 قانون مدنی چنین تعریف شده که مرد هروقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد. البته بعد از پرداختن کلیه حق و حقوق مالی زوجه. اگر بعد از طلاق از طرف مرد همسر آینده اش در ثبت احوال رضایت بدهد میتواند نام همسر سابق حذف شود.)

طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسائی نشده و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

شرط تصنیف دارایی چیست؟

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، زن شرط می نماید هرگاه طلاق بنا بر درخواست زن نباشد  یعنی طلاق از طرف مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

1- اصل سند ازدواج (در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.)

2-  اصل شناسنامه مرد
3-   کپی کارت ملی مرد

مهریه در طلاق از طرف مرد

اگر طلاق از طرف مرد باشد ، مکلف است مهریه را با سایر مطالبات یکجا به زن بپردازد. بدون مهریه زن را نمی توان طلاق داد مگر با توافق زن و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد. لکن اگر زوج تمکن مالی نداشته باشد، میتواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند. اگر طلاق از طرف مرد باشد  و ملائت نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تنظیم استشهادیه میتواند اعسار خود را ثابت نماید و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند. اعسار و تقسیط مهریه در زمانی صورت میگیرد که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد و با توجه به عدم ملائت خود با معرفی سه نفر شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا درآمد مهریه را از طریق دادگاه تقسیط کند. در صورتی که اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط وی نحوه پرداخت را مشخص می نماید. اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه (هر مقدار که باشد) به همان دختر تعلق میگیرد.

شرایط پرداخت نفقه  و اجرت المثل  در طلاق از طرف مرد

نفقه تا زمان عده تا بعد از صدور حکم طلاق از طرف مرد که معمولاً 100 روز است به عهده مرد است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا برحسب مورد زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.نفقه

اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد چنین محاسبه میشود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص میشود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برحسب میزان دارائی زوج- وضعیت زوجه- تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین میشود.

مزایای استفاده از وکیل در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد با اعطای وکیل مزایای زیر وجود دارد.

الف-در جلسه های داوری نیازی به حضور مرد نیست.
ب-نحوه پرداخت حقوق زن را می تواند به وکیل واگذار کند.
ج-اجرای طلاق بدون حضور مرد و توسط وکیل انجام می شود
د- در هیچ مرحله ای نیازی به حضور مرد در دادگاه نیست.

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد ، حضانت فرزند ذکور تا سن 7 سالگی با مادر و سن 7 تا 15 سال قمری با پدر و سپس فرزند پسر اگر به 15 سال قمری رسید حق انتخاب را دارد و فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر تا سن 9 سال قمری با پدر و بعد از 9 سال قمری حق انتخاب با دختر است مگر قانون یا توافق زوجین به نحوی دیگر باشد. در صورتیکه بین زوجین توافقی برای حضانت حاصل نشود که البته قانون حق تقدم را در این راستا به زوجین اعطاء نموده است ، اما فرزندان ذکور و مونث تا 7 سالگی حضانت آنان با مادر و سپس دختر که به سن 9 سال قمری رسید حق انتخاب با او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند .
بین 7 تا 9 سال حضانت دختر به عهده پدر است و در رابطه با فرزند ذکور بعد از 7 سالگی تا 15 سال قمری فرزند ذکور حضانت وی به عهده پدر است و سپس تا 18 سالگی و تا پایان تحصیلات عالیه هزینه ها به عهده پدر است مگر توافق زوجین به نحو دیگری باشد.

25 دیدگاه

 • تشریفات مجالس
  تشریفات مجالس

  سایت خوبی دارید امیدوارم که موفق باشید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   ممنون از همراهی شما دوست عزیز

 • مهدی درخشی
  مهدی درخشی

  سلام و وقت بخیر
  درخواست طلاق از طرف مرد آیا میشه مهریه را بصورت اقساط پرداخت کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   در صورتی که درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد، وی باید کلیه حق و حقوق زوجه را پرداخت نماید و در صورت عدم استطاعت مالی می تواند درخواست اعسار بدهد و پرداخت را به صورت اقساط انجام دهد.

 • رضا
  رضا

  باسلام خانم بنده ۱۰روزه که بدون اجازه ازمنزل مشترکمون فرارکرده و بنده وخانواده خودشون نیزازایشون هیچ اطلاعی نداریم.به آگاهی هم اطلاع دادیم.من شرایط زندگی کردن بااین خانم برام سخت شده ومیخوام طلاقش بدم تاچه مدت ایشون برنگردد خانه میتونم طلاق غیابی بگیرم ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   باسلام و احترام ، شما برای طلاق همسر خود نیاز به غیابی بودن و مدت زمان خاصی ندارید . می توانید اقدام نمائید .

 • رامین
  رامین

  سلام.ممنون از مطالب خوبتون.
  هزینه وکیل برای طلاق از طرف زوج چقدره؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   برای دریافت هزینه ها و حق الوکاله با دفتر تماس بگیرید .

 • بابک
  بابک

  با عرض سلام.درمورد اثبات سوء رفتار زن در خصوص عدم نصف شدن اموال بعداز ازدواج آیا ضمانتی هست؟آیا در کل رویه قضایی درینمورد چگونه است ؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام و احترام
   در خصوص اجرای شرط تنصیف شروط زیر در نظر گرفته میشود :
   ۱-طلاق صورت گرفته باشد۲-در خواست طلاق از ناحیه زوج باشد یا فسخ نکاح از جانب مرد باد ۳-زن ناشزه نباشد ۴-مهریه نگرفته باشد ۵-اجرت المثل نگرفته باشد ۶-باید بعد از ازدواح تحصیل مال صورت گرفته باشد یعنی اگر زوج اثبات نماید مال مریوط به قبل از ازدواج است تنصیف صورت نمی گیرد .

   • محمود تقوي
    محمود تقوي

    سلام
    در مورد بندهاي ٣-٤-٥ بايد تجربه ي شخصي ام را عرض كنم كه همسرم مهريه اش را گرفته يعني اقساط در حال پرداخت است و حدود ١٥٠ سكه هم نقد گرفته
    اجرت المثل گرفته و جالبتر اينكه حكم ناشزه بودنشان هم صادر شده با اينحال شرط تنصيف هم در رأي عدم سازش پذيرفته شده تجديد نظر و ديوان هم تأييد كردند!!!!!!!

 • بهروز
  بهروز

  با سلام. بنده بک ماشین در زمان زندگی مشترک با دستمزد و تلاش خودم (واقعا) خریدم ولی بنام همسرم (خانمم)نمودم.
  ولی شاهد دارم که تمام قیمت ماشین و اقساط از طرف من پرداخت شده و ایشان هرگز شاغل نبوده و درامدی نداشته که بتواند توانایی خرید ماشین را داشته باشد. ایا در صورت درخواست طلاق از طرف بنده(زوج) میتوانم ماشینی که بنام ایشان کردم را پس بگیرم؟یا شرایط به چه صورت است؟ لطفا راهنمایی کنید.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بله، می توانید ولیکن اگر مستقیماً خودرو را به نام همسرتان ثبت نام کرده باشید یا خریده باشید وجه آنرا در زمان خرید می توانید مطالبه نمائید . اگر پس از اینکه خودروی مذکور از شما به ایشان منتقل شده باشد می توانید با طرح دعوی حقوقی رجوع از هبه علیه همسرتان خودرو را پس بگیرید و البته همسرتان می تواند .

 • Kamal
  Kamal

  سلام اگرمرد قصدطلاق داشته باشد برای خودش وکیل بگیرد و ازمحل زندگی دورشودیعنی فرارکند
  ایاوکیل میتواند کارهای طلاق انجام دهد؟بدون حضور زوج

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بله ,اصولا مانعی ندارد .

 • مصطفی
  مصطفی

  باسلام وخسته نباشید
  همسرم بعداز۴۰سال زندگی مشترک و داشتن نوه به صرف اینکه ۳دانگ منزل مسکونی بنامش نشده بامراجعه به ثبت اسنادوتوقیف خودرومبادرت به دریافت مهریه خود به صورت قهری نمود بااینکه دوسال است با انواع تهمت ها و جوسازیهای نابخردانه فرزندان اناثم را به بیماریه ای اعصاب وروان مبتلا وخودنیز هیچگونه تمکین شرعی نمی نمایدزندگی مشترک راغیرقابل سازش کرده و به باج خواهی خودمصرانه پایبند و ازاین طریق اندوخته ناچیزم را که برای تامین جهاز۳دختر دم بختم فراهم کرده بودم به بهانه عدم تامین مالی و به شکل ناخوشایندی به یغما برد گرچه حق شرعی و قانونی او بوده لاکن ضمن حضوردرمنزل هرگاه بدون اجازه و به صرف دیدار فامیل محل زندگی خودرا ترک وهروقت که مایل بود به محل زندگی برمیگردد به خاطردخترانم که در سنین ازدواج هستندتحمل کردم ولی ادامه زندگی برایم سخت شده به خاطر حقوق بازنشستگی بعدازفوتم حاظربه طلاق توافقی نیست مانده ام که اگرشخصا برای طلاق اقدام کنم آنچه که برای فرزندانم کنارگذاشته ام به عنوان اجرت المثل و یا با عنوان تقسیم نصف دارایی ویا نفقه به تاراج ببرد که هیچکدام از اینها به صرف زن ناشزه که اثباتش ازاعم مشکلات شرعی وعرفیست حق او نیست
  مانده ام چه کنم مهریه اش رابالغ برهفتادمیلیون تومان پرداخت کرده ام نگران ترفندهای بعدیش هستم
  احتیاج به راهنمایی و مساعدت دارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   شما می توانید بابت اینکه سه دانگ ملک را به نامش کرده اید ,مطالبه ثمن به دادگاه مطرح نمائید.

 • آرش خیراندیش
  آرش خیراندیش

  سلام و خسته نباشید
  خانم من مبتلا به بیماری ام اس هست وبسیار عصبی و پرخاشگر بعد از ۸ سال زندگی دیگر قادر به ادامه زندگی نیستم و میخواستم درخواست طلاق بدهم میخواستم بدونم بیماری ایشون رو که در سال اول زندگی متوجه شدم(البته در دوران مجردی ۲بار حمله داشته) و به خاطر علاقه و دلسوزی اقدام نکردم الان اگر اقدام کنم در ندادن مهریه تاًثیر داره…ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام.بایدازکارشناس رسمی دادگستری درامورپزشکی قانونی نظریه بگیریدکه آیاموردخاص همسر شماازموجبات فسخ نکاح هست یاخیروسپس باارائه نظریه باوکیل مشورت نمائید.تمامی مواردام اس ازموجبات فسخ نکاح نیست.

 • بهمن همتی زاده
  بهمن همتی زاده

  درود بر شما
  من و همسرم بعد از ۴۰ سال زندگی، در جدایی توافق کردیم تمام شش دانگ منزل و کلیه ی وسایل و لوازم منزل را بابت شرط جدایی، به وی. بخشیدم. اکنون حاضر به طلاق نیست.درحالی که در دادخواست و عریضه ی قبلی امضا نموده که هیچ ادعای دیگری ندارد.
  اما اکنون زیاده خواهی کرده و حاضر به طلاق نیست. چه راهی پیشنهاد می کنید؟
  باسپاس

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر سند انتقال شما هبه است می توانید رجوع کنید .

 • بهار
  بهار

  با سلام. شوهرم دو سال و نیمه که منو عقد کرده و دوماه و نیمه که باهام قهر کرده و بلا تکلیف رهایم کرده. میگوید میخواد طلاقم بده و دیگه منو نمیخواد ولی نه طلاق میده و نه باهام زندگی میکنه. نه مسکنی برایم زندگی تهیه کرده نه نفقه میدهد ونه….. بیکار و بیعار میگردد هیچ مسولیتی در قبال زندگی مشترک قبول نمی کنه. الان هم گفته اگه به زور برگردونیم به زندگی باهات بد رفتاری میکنم . میگه برو حق و حقوقاتت رو بگیر و بیا توافقی جدا بشیم. اصرار داره توافقی جدابشیم . همش هم میگه دوسم نداره. ولی من دوسش دارم و میخوام باهاش زندگی کنم. نمیدونم چیکار کنم ؟ دارم از بلا تکلیفی کلافه میشم؟ درضمن عصبی هم هست. لطفا راهنمایی کنید. ممنون.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام چون تمایلی به طلاق ندارید اگر هنوز عروسی نکرده ایدمی توانید از حق حبس خود استفاده کنید و تا زمانیکه مهریه را دریافت نکرده اید تمکین نکنید و نفقه بگیرید راجع به مسائل عاطفی تان با مشاور خانواده مشورت نمائید .

   • بهار
    بهار

    ممنون از پاسخ دقیقتون.اگر در دوران عقد به زور و اجبار همسر عروسی کرده باشیم باید چکار کنم ؟ چطوری میتونم به همه حق و حقوقاتم برسم؟ باید برای مهریه و نفقه اقدام کنم یا بهتره صبر کنم اون اول برای طلاق اقدام کنه ؟ میخوام یه طوری باشه که هزینه ها به گردن خودش بیفته.چون اون حرف طلاق رو زده و من مشکل مالی دارم.

 • user-09390485752
  user-09390485752

  ممنون از پاسخ دقیقتون اگر در دوران عقد به زور و اجبار همسر عروسی کرده باشیم باید چکار کنم ؟ چطوری میتونم به همه حق و حقوقاتم برسم؟ باید برای مهریه و نفقه اقدام کنم یا بهتره صبر کنم اون اول برای طلاق اقدام کنه ؟ میخوام یه طوری باشه که هزینه ها به گردن خودش بیفته.چون اون حرف طلاق رو زده و من مشکل مالی دارم.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام در صورتیکه زوج درخواست طلاق دهد و توافق مالی وجود نداشته باشد صدور حکم طلاق و اجرای آن منوط به پرداخت تمام حقوق مالی زوجه اعم از مهریه نفقه و اجرت المثل خواهد شد ,حق تصنیف را زوجه پس از طلاق باید طبق دادخواست های مجزا طرح نماید .

 • آرش
  آرش

  سلام وقت بخیر .من بعد ۱۶سال زندگی مشترک الان دارای دو فرزند هستم یکی ۹سالشه دختر ویکی پسر ۴سالشه با شرایط سخت کنونی بنده یک کارگر شرکت هستم. و با پرخاشگری و نساختن و توهین مکرر ودخالت بی حد خانواده‌اش بنده قسط طلاق و جدایی دارم ولی توان مالیم ضعیفه ومیخوام که حضانت بچه‌ها م بامن باشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام باید با همسرتان به توافق مالی و حضانت فرزند کوچک که تا ۷ سالگی بامادر است برسید و سپس اقدام کنید در این مرحله مشاوره با یک مشاوره خانواده قبل از هر اقدامی ضرورت دارد .

 • مهناز
  مهناز

  با سلام و وقت بخیر دادخواست طلاق از طرف زوج به دادگاه اعلام شده منتها زوج در جلسات مشاوره قبل از طلاق حاضر نمی شود و برای کارهای طلاق مراجعه نمی کند تکلیف زوجه چیست

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر منظورتان مشاوره قبل از طلاق توافقی می باشد عدمحضور زوج موجب رد دادخواست طلاق توافقی می شود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر منظورتان مشاوره قبل از طلاق توافقی می باشد عدم حضور زوج موجب رد دادخواست طلاق توافقی می شود.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام اگر منظورتان مشاوره قبل از طلاق توافقی می باشد عدم حضور زوج موجب رد دادخواست طلاق توافقی می شود.

 • فرزانه
  فرزانه

  سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم اقایی که بعد دو هفته عقد کردن قصد طلاق گرفتن از همسر خودشون دارن شرایط طلاق برای این اقا چگونه امکان پذیر خواهد بود مهریه خانوم۲۶۴تاس باوجود باکره بودن بودن خانوم مهریه به چه صورت باید پرداخت بشه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام مهریه دوشیزه نصف است .

 • نوشین
  نوشین

  سلام. من و شوهرم قصد جدایی داریم ولی وسیله نقلیه ما سند و پلاکش به نام پدربزرگ ایشون هستش ولی بیمه ثالث و بدنه به نام شوهرم. پول ماشین هم کاملا پرداخت کردیم. آیا میشود ثابت کرد ماشین برای ما است؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   سوال شما مبهم است اگر قصد توقیف خودرو را دارید فعلاً توقیف آن میسر نمی‌باشد چرا که ملاک توقیف پلاک خودرو می باشد

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام
   سوال شما مبهم است اگر قصد توقیف خودرو را دارید فعلاً توقیف آن میسر نمی‌باشد چرا که ملاک توقیف پلاک خودرو می باشد

 • نادم
  نادم

  سلام
  زنی که خود اقرار به خیانت کرده و همخوابی با نامحرم را قبول دارد، آیا می شود بعد از ۵ سال از طریق پزشکی قانونی اثبات کرد و درخواست طلاق داد؟
  زنی که معتاد شده و چند ساله ترک نکرده، و بخاطر اعتیاد بسیار پرخاشگر و تندخو شده و اخلاقا و رفتارا بشدت تغییر کرده و… امکانش هست در صورت درخواست طلاق حق به مرد داده شه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام.
   رابطه نامشروع با این شرایط قابل اثبات نیست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام.
   رابطه نامشروع با این شرایط قابل اثبات نیست.

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام.
   رابطه نامشروع با این شرایط قابل اثبات نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.