طلاق از طرف مرد

3.9/5 - (128 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد، بنابراین حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده ۱۱۳۳ میتواند استفاده کند و با نظر مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد و اگر چه صراحت ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق را به مرد داده است ولی میتواند شرایطی که قبلاً در عقدنامه تعیین شده در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن از ارکان اثبات ادعا برای طلاق باشد. اگر قبل از ازدواج زن دارای بیماری پنهانی باشد که اساس و پایه زندگی را متزلزل کند و آن مرض از طرف مرد پنهان شده باشد بعنوان فریب در ازدواج طلاق صادر خواهد شد. لکن اگر بعد از وقوع عقد مواردی پیش آید که در کوران زناشوئی باشد دادگاه آن را مورد پذیرش قرار نمیدهد اما ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کماکان پابرجاست.  برای طلاق نیاز به تشریفات خاص ندارد جز اینکه صیغه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند جاری شود. طلاق از طرف مرد حتماً نیاز به جلسه دادرسی- مشاوره و حضور در دادگاه دارد. اگر وکیل نداشته باشد. درخواست طلاق از طرف مرد توسط وکلای ره جویان عدالت نهایتاً ظرف شش ماه انجام می شود.

طلاق از طرف مرد

مراحل و شرایط درخواست طلاق از طرف مرد

هرگاه زوج بخواهد زن خود را طلاق بدهد طلاق از طرف مرد، ابتدا باید دادخواستی (دادخواست طلاق همان دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی و خانواده به کار میرود) مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید. که اعتبار این گواهی مدت ۳ ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت ۳ ماه مذکور اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت ۶ ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.

اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.
( شرایط طلاق در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی چنین تعریف شده که مرد هروقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد. البته بعد از پرداختن کلیه حق و حقوق مالی زوجه. اگر بعد از طلاق از طرف مرد همسر آینده اش در ثبت احوال رضایت بدهد میتواند نام همسر سابق حذف شود.)

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسائی نشده و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر و فرجام خواهی در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

شرط تنصیف  دارایی چیست؟

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، زن شرط می نماید هرگاه طلاق بنا بر درخواست زن نباشد  یعنی طلاق از طرف مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

۱- اصل سند ازدواج (در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.)

۲-  اصل شناسنامه مرد
۳-   کپی کارت ملی مرد

مهریه در طلاق از طرف مرد

اگر طلاق از طرف مرد باشد ، مکلف است مهریه را با سایر مطالبات یکجا به زن بپردازد. بدون مهریه زن را نمی توان طلاق داد مگر با توافق زن و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد. لکن اگر زوج تمکن مالی نداشته باشد، میتواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند. اگر طلاق از طرف مرد باشد  و ملائت نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تنظیم استشهادیه میتواند اعسار خود را ثابت نماید و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند. اعسار و تقسیط مهریه در زمانی صورت میگیرد که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد و با توجه به عدم ملائت خود با معرفی سه نفر شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا درآمد مهریه را از طریق دادگاه تقسیط کند. در صورتی که اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط وی نحوه پرداخت را مشخص می نماید. اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه (هر مقدار که باشد) به همان دختر تعلق میگیرد.

مهریه در طلاق از طرف مرد

شرایط پرداخت نفقه  و اجرت المثل  در طلاق از طرف مرد

نفقه تا زمان عده تا بعد از صدور حکم طلاق از طرف مرد که ۱۰۰ روز است به عهده مرد است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا برحسب مورد زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.

اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد چنین محاسبه میشود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص میشود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برحسب میزان دارائی زوج- وضعیت زوجه- تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین میشود.

مزایای استفاده از وکیل در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد با اعطای وکیل مزایای زیر وجود دارد:

الف-در جلسه های داوری نیازی به حضور مرد نیست.
ب-نحوه پرداخت حقوق زن را می تواند به وکیل واگذار کند.
ج-اجرای طلاق بدون حضور مرد و توسط وکیل انجام می شود
د- در هیچ مرحله ای نیازی به حضور مرد در دادگاه نیست.

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد ، حضانت فرزند ذکور تا سن ۷ سالگی با مادر و سن ۷ تا ۱۵ سال قمری با پدر و سپس فرزند پسر اگر به ۱۵ سال قمری رسید حق انتخاب را دارد و فرزند دختر تا ۷ سالگی با مادر تا سن ۹ سال قمری با پدر و بعد از ۹ سال قمری حق انتخاب با دختر است مگر  توافق زوجین به نحوی دیگر باشد. در صورتیکه بین زوجین توافقی برای حضانت حاصل نشود که البته قانون حق تقدم را در این راستا به زوجین اعطاء نموده است ، اما فرزندان ذکور و مونث تا ۷ سالگی حضانت آنان با مادر و سپس دختر که به سن ۹ سال قمری رسید حق انتخاب با او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند .
بین ۷ تا ۹ سال حضانت دختر به عهده پدر است و در رابطه با فرزند ذکور بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سال قمری فرزند ذکور حضانت وی به عهده پدر است و سپس تا ۱۸ سالگی و تا پایان تحصیلات عالیه هزینه ها به عهده پدر است مگر توافق زوجین به نحو دیگری باشد.


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • معین
  معین

  سلام بنده میخام همسرم و طلاق بدم و یک فرزند پسر ۶ساله دارم.. یک باب منزل دارم.. برای طلاق این خانه را از من می‌گیرند؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   بستگی به این دارد که همسر شما مهریه خودرا مطالبه نماید ولی در هر صورت اگر فقط صاحب همین آپارتمان هستید به عنوان مستثنیات دین است

 • علی
  علی

  سلام
  حدود دو سال است برای شغلم به تهران منتقل شدم ولی همسرم حاضر به حضور در تهران نیست. میخواهم ایشان را طلاق دهم چه باید انجام بدهم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   با توجه به کلی بودن سوال شما بهتر است که در این خصوص حضوراً از یک وکیل مشورت اخذ نمایید

 • ابوالفضل
  ابوالفضل

  سلام من میخوام حق طلاق بدم به همسرم ولی یه شهر دیگه هستش نمیخوام دیگه برم اون شهر میتونم تو شهر خودم حق طلاق صادر کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   شما می توانید به دفترخانه اسنادرسمی مراجعه و وکالت در طلاق برای همسرتان تنظیم نمایید

 • مهدی ی
  مهدی ی

  سلام.سوال من اینه که به غیر از مهریه که معلومه بقیه موارد مالی که به زن تعلق میگیرد چقدر است؟ مدت زمان گذشته از عقد ۷ سال است.ممنون

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در این خصوص حقوق مالی از قبیل اجرت المثل، نفقه … وجود دارد و بهتر است که به صورت تلفنی مشاوره اخذ نمایید

 • محسن رحیمی
  محسن رحیمی

  سلام وقت بخیر ،بنده ۸سال است که ازدواج کردم و حالا درخواست جدایی از همسرم را دارم حاصل ازدواج ما یک فرزند۴ساله پسر می‌باشد ،و هیچ گونه ملک یا دارایی به نام خودم ندارم آیا میتوانم درباره مهریه از قانون اعسار استفاده کنم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   مهریه در مقابل طلاق است و چنانچه بابت مهریه و حقوق ایام زوجیت باهمسرتان به توافق برسید امکان طلاق توافقی وجود دارد و در غیر اینصورت اگر همسرتان مطالبه مهریه نمود و پرونده به دادگاه ارسال شد شما می توانید دادخواست اعسار داده و پس از آن دادخواست طلاق بدهید

 • رضا
  رضا

  سلام بنده بازنی بصورت شرعی بدون ثبت دردفتررسمی ازدواج کردم بعد از مدتی بصورت شرعی طلاقش دادم البته او زن دوم بودومهریه اش را پرداخت کردم آیا می تواند در دادگاه شکایت کند

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که حق و حقوق ایشان پرداخت شده باشد خیر

 • وحید
  وحید

  سلام .من یه خونه و مقداری ملک دارم .از زنم خوشم نمیاد میخوام طلاقش بدم .میتونم قبل اقدام اموال رو بنام یکی دیگه بکنم.و حقوق بگیر هستم .چطور میتونه از من مهریه اینا بگیره .۴۵۰ سکه هس مهریه اش

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   امکان انتقال اموال درهرزمان ممکن می باشد اما همسر شما می تواند در صورت اثبات به عنوان معامله صوری اقدام حقوقی نماید

 • رضایی
  رضایی

  سلام. ممنون میشم جواب بدید.
  مادر من ۶٠ سالشه و پدرم دو سال پیش یه خانمی رو صیغه کرد و مادرم رو تنها گذاشت و رفت با اون خانم زندگی کرد. ولی ماهانه نفقه رو واریز میکنه.
  الان پدرم درخواست طلاق داده. از اونجایی که سال ۵۹ ازدواج کردن تو سند ازدواج مادرم اصلا بند تصنیف اموال وجود نداشته. پدرم دارایی زیاد داره. مهریه مادرم رو حساب کردن ۸٠ میلیون شده.
  آیا اگر پدرم موفق به طلاق مادرم بشه چیزی از اموال به مادرم میرسه؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر صرفاً به جای شرط تنصیف می توانند مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نماید.

 • ناشناس
  ناشناس

  سلام من یک خانم هستم که حق طلاق از اول عقد با من بوده الان شوهرم بدون هیچ دلیلی میخواد درخواست طلاق بده داریی هم هیچی به نام خودش نیست مهریه هم عندالمطالبه س ایا بدون دادن مهریه میتونه طلاق بده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   اگر دادخواست طلاق از جانب زوج باشد درحکم طلاق باید تکلیف پرداخت مهریه مشخص گردد و ایشان نمی تواند بدون تعیین و تکلیف دراینخصوص صیغه طلاق را اجرا کند.

 • Setare
  Setare

  با سلام من و شوهرم حدود ۳ سالی هست ازدواج کردیم مهریه ام ۳۱۴ و یک کربلا هست ولی عندالاستطاعه هست . شوهرم یه ماشین و چند راس گوسفند داره . اخلاقش چند ساله منو اذیت میکنه توهین به خودم خانوادم و اهمیت ندادن به من. برای طلاق مهریه ام چجوری محاسبه میشه؟ میتونم طلاق بگیرم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   خیر شما دلیل قانونی برای طلاق ندارید و مهریه تان مطابق آنچه در عقدنامه نوشته شده محاسبه می شود.

 • رضا
  رضا

  سلام . من همسرم برای اقامت خارج از کشور رفته الان با طلاق توافقی موافق هست که مهریه را هم ببخشه . فرزند مشترکی نداریم . آیا من حتما باید به مراکز مشاوره مراجعه کنم یا چون ایشان در ایران نیست میتوانم مستقیما به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   امکان مراجعه مستقیم به دادگاه وجود دارد ولیکن بهتراست که در اینخصوص حضوراً یا به صورت تلفنی مشورت اخذ نمایید.

 • سهیل
  سهیل

  باسلام
  بنده اگر قبل از درخواست طلاق ماشین و خانه ام را به نام کسی بزنم در چه صورتی خانم نمیتونه فرار از دین رو ثابت کنه؟ دو فرزند دارم و تمام دارایی ام با حقوق کارمندی بسختی بدست امده که آینده ی فرزندانم هست، سخت است همه رو بدم بره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که در زمان مطالبه مهریه توسط زوجه و یا درخواست طلاق به درخواست زوج مالی به نام شما نباشدو پذیرش اعسار توسط دادگاه مهریه به صورت اقساطی به همسرتان پرداخت خواهد شد مگراینکه صوری بودن معامله توسط همسر شما از طریق مرجع قضایی پیگیری و اثبات گردد.

 • حمید بالدا
  حمید بالدا

  با سلام خدمت شما عزیزان زحمتکش
  خانه بعد از جر و بحث با همسرم با تماسی که از طرف مادرزن بنده شد کار بالا گرفت و پدرزنم ساعت دو و نیم شب از روستای اطراف که بیست کیلومتر با ما فاصله داشت به منزل ما آمد و همسرم را بدون کفش سوار ماشین کرد و برد ما صاحب یک دختر دو ساله هستیم سریعا با پیشنهاد پول بیشتر به یک آژانس وسایل خانومم را برداشتم و با دخترم به روستای خانومم رفتم پدرزنم بعد از باز کردن در بنده را خانه راه نداد و بچه را پس زد؟
  حوالی ساعت چهار و نیم صبح به شهر برگشته و به کلانتری محل سکونت مراجعه کردم و صورت جلسه شد اما حالا بعد از دو ماه خانوم بنده بچه را تقاضا دارد چکار باید بکنم آیا میتوانم تا دادگاه بچه را نزد خودم نگهدارم و میتوانم بچه را به همسرم ندهم و حضانت کامل را خواستار شوم
  ممنون که به درد مردم گوش میدید و جواب میدید سپاسگزارم ?

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در خصوص رابطه شما با همسرتان می توانید دعوی الزام به تمکین طرح نمایید راجع به حضانت فرزند بستگی به سن فرزند دارد .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در خصوص رابطه شما با همسرتان می توانید دعوی الزام به تمکین طرح نمایید راجع به حضانت فرزند بستگی به سن فرزند دارد .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در خصوص رابطه شما با همسرتان می توانید دعوی الزام به تمکین طرح نمایید راجع به حضانت فرزند بستگی به سن فرزند دارد .

 • محمود
  محمود

  باسلام من چند سال پیش باهمسرم به مشکل خوردم و سر لجبازی باهم طلاق دادم صیغه بودیم و۳ فرزند داری چون اتباع بود محضری نمیشد بعد تو طلاق نامه همه چی رو بخشید وبذل نمود وگفت هیچ چیز ازم نمیخواد فقط بچه هارو میخوام همان روز پشیمون شد اومدیم دوباره زندگی کردیم ولی محضر نرفتیم کاغذ رجوع بگیریم در طلاق نامه هم نوشته خلع نوبت اول الان دوباره به مشکل خوردیم و مهریه اجرا گذاشته به قاضی میگم بذل نموده مهریه رو میگه چون برگشته مهریه دوباره میرسه درسته یانه ممنون میشم راهنمایی کنین الان رای قطعی صادر کرده میتونم اعتراض کنم یانه دیگه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   در مورد رأی شما باید مراجعه حضوری نمایید تا ملاحظه و توضیح داده شود راجع به مهریه چون بذل نموده می تواند به مابذل رجوع کند.

 • یا حق
  یا حق

  با سلام ، احتراما همسر بنده دائما اینجانب را مورد تهدید مبنی بر اجرا گذاشتن مهریه قرار میدهد.
  با توجه به اینکه بنده هیچ دارایی جز درآمد ثابت کارمندی ندارم ، چگونه میتوانم عدم امکان سازش دریافت و دادگاه با وجود قیمت بالای سکه چگون میتواند مهریه ایشان را تقسیط نماید؟ ضمنا آیا امکان بازداشت و حصر به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه وجود دارد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت شما بخیر
   چون شما کارمند هستید تا زمانی که زوجه در علقه زوجیت جنابعالی باشد معادل یک چهارم حقوق شما به عنوان مهریه برداشت می شود مگر اینکه دادگاه حکم دیگری در خصوص تقسیط مهریه بدهد.

 • شماسی
  شماسی

  باسلام
  من با خانمی ازدواج کردم که مطلقه هست ودوبار ازدواج کرده وطلاق گرفته وازازدواج اولش یک دختر داره ومن سومین همسرش هستم درصورتی در دفترخانه اعلام کرده بامن ازدواج دوم هست ایا درصورت طلاق به ایشان مهریه طعلق میگیرد یاخیر
  ممنون از راهنمایی شما

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   سلام وقت بخیر
   سلام بله در عقد دائم یا موقت مهریه تعلق میگیرد.

 • جواد مسلمیان
  جواد مسلمیان

  با سلام
  مبخواستم بدونم در هنگام دادخواست مهریه از طرف زن اگه من مایل به طلاق نباشم در مدت دادن مهریه زن هم مث مرد بعد یه مدت در همین شرایط میتونه ازدواج کنه یا نه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر.

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها : /

  مشاوره تلفنی رایگان