طلاق از طرف مرد

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل خانواده با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

طلاق از طرف مرد بر اساس ماده 1133 قانون مدنی که مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد، بنابراین حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده 1133 میتواند استفاده کند و با نظر مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد و اگر چه صراحت ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را به مرد داده است ولی میتواند شرایطی که قبلاً در عقدنامه تعیین شده در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن از ارکان اثبات ادعا برای طلاق باشد. اگر قبل از ازدواج زن دارای بیماری پنهانی باشد که اساس و پایه زندگی را متزلزل کند و آن مرض از طرف مرد پنهان شده باشد بعنوان فریب در ازدواج طلاق صادر خواهد شد. لکن اگر بعد از وقوع عقد مواردی پیش آید که در کوران زناشوئی باشد دادگاه آن را مورد پذیرش قرار نمیدهد اما ماده 1133 قانون مدنی کماکان پابرجاست.  برای طلاق نیاز به تشریفات خاص ندارد جز اینکه صیغه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند جاری شود. طلاق از طرف مرد حتماً نیاز به جلسه دادرسی- مشاوره و حضور در دادگاه دارد. اگر وکیل نداشته باشد. درخواست طلاق از طرف مرد توسط وکلای ره جویان عدالت نهایتاً ظرف شش ماه انجام می شود.

طلاق از طرف مرد

مراحل و شرایط درخواست طلاق از طرف مرد

هرگاه زوج بخواهد زن خود را طلاق بدهد طلاق از طرف مرد، ابتدا باید دادخواستی (دادخواست طلاق همان دادخواست معمولی است که برای کلیه دعاوی حقوقی و خانواده به کار میرود) مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید. که اعتبار این گواهی مدت 3 ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت 3 ماه مذکور اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت 6 ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.

اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.
( شرایط طلاق در ماده 1133 قانون مدنی چنین تعریف شده که مرد هروقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد. البته بعد از پرداختن کلیه حق و حقوق مالی زوجه. اگر بعد از طلاق از طرف مرد همسر آینده اش در ثبت احوال رضایت بدهد میتواند نام همسر سابق حذف شود.)

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسائی نشده و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر و فرجام خواهی در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

شرط تنصیف  دارایی چیست؟

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، زن شرط می نماید هرگاه طلاق بنا بر درخواست زن نباشد  یعنی طلاق از طرف مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

1- اصل سند ازدواج (در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.)

2-  اصل شناسنامه مرد
3-   کپی کارت ملی مرد

مهریه در طلاق از طرف مرد

اگر طلاق از طرف مرد باشد ، مکلف است مهریه را با سایر مطالبات یکجا به زن بپردازد. بدون مهریه زن را نمی توان طلاق داد مگر با توافق زن و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد. لکن اگر زوج تمکن مالی نداشته باشد، میتواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند. اگر طلاق از طرف مرد باشد  و ملائت نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تنظیم استشهادیه میتواند اعسار خود را ثابت نماید و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند. اعسار و تقسیط مهریه در زمانی صورت میگیرد که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد و با توجه به عدم ملائت خود با معرفی سه نفر شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا درآمد مهریه را از طریق دادگاه تقسیط کند. در صورتی که اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط وی نحوه پرداخت را مشخص می نماید. اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه (هر مقدار که باشد) به همان دختر تعلق میگیرد.

مهریه در طلاق از طرف مرد

شرایط پرداخت نفقه  و اجرت المثل  در طلاق از طرف مرد

نفقه تا زمان عده تا بعد از صدور حکم طلاق از طرف مرد که 100 روز است به عهده مرد است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا برحسب مورد زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.

اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد چنین محاسبه میشود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص میشود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برحسب میزان دارائی زوج- وضعیت زوجه- تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین میشود.

مزایای استفاده از وکیل در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد با اعطای وکیل مزایای زیر وجود دارد:

الف-در جلسه های داوری نیازی به حضور مرد نیست.
ب-نحوه پرداخت حقوق زن را می تواند به وکیل واگذار کند.
ج-اجرای طلاق بدون حضور مرد و توسط وکیل انجام می شود
د- در هیچ مرحله ای نیازی به حضور مرد در دادگاه نیست.

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد ، حضانت فرزند ذکور تا سن 7 سالگی با مادر و سن 7 تا 15 سال قمری با پدر و سپس فرزند پسر اگر به 15 سال قمری رسید حق انتخاب را دارد و فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر تا سن 9 سال قمری با پدر و بعد از 9 سال قمری حق انتخاب با دختر است مگر  توافق زوجین به نحوی دیگر باشد. در صورتیکه بین زوجین توافقی برای حضانت حاصل نشود که البته قانون حق تقدم را در این راستا به زوجین اعطاء نموده است ، اما فرزندان ذکور و مونث تا 7 سالگی حضانت آنان با مادر و سپس دختر که به سن 9 سال قمری رسید حق انتخاب با او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند .
بین 7 تا 9 سال حضانت دختر به عهده پدر است و در رابطه با فرزند ذکور بعد از 7 سالگی تا 15 سال قمری فرزند ذکور حضانت وی به عهده پدر است و سپس تا 18 سالگی و تا پایان تحصیلات عالیه هزینه ها به عهده پدر است مگر توافق زوجین به نحو دیگری باشد.

4/5 - (84 امتیاز)

مطالب مرتبط

334 دیدگاه

 • Azi
  Azi

  سلام وقت بخیر، مطالب بسیار مفید بود ممنونم.
  مشکلی برام پیش اومده احتیاج به راهنمایی دارم. من با مردی صیغه محرمیت اجرا کردیم به مدت یکسال تا ایشون از همسر اولش جدا بشه، وقتی با این آقا آشنا شدم خانوم دو سالی بود که اختلاف داشتن و جدا زندگی میکردن.، همسرم بخاطر مهریه زندانی شد و دادخواست اعسار داده و در طی مراحل قانونی هستن. سوالم اینه که آیا بعد از حکم اقساط مهریه خانوم میتونن همچنان طلاق نگیرن و با لجبازی بمونن یا نه شوهرم میتونه تقضای طلاق بده؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام مرد می تواند تقاضای طلاق نماید.

 • علی
  علی

  باسلام و احترام.بنده بعد از ده سال زندگی مشترک که حاصل دو فرزند پسر سه ساله و دختر هشت ساله هستیم.میخواهم زنم را طلاق با تقسیط اعسار دهم و بجز منزل مسکونی هیچ چیزی ندارم.ایا می‌توان کل مهریه را قسطی داد .و همیشه بچه ها را تنها می‌گذارد و می‌رود. می‌توانم حضانت بچه ها را بر عهده بگیرم .متشکرم لطفا راهنمایی کنید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام حضانت فرزند دختر با شما است در خصوص حضانت فرزند پسر با اثبات عدم صلاحیت مادر می توانید حضانت را بگیرید.
   ارزش ملک در پرداخت اقساط ملاک است.

 • ره جویان عدالت
  ره جویان عدالت

  ممنون از حسن توجه شما.

 • user-09100767369
  user-09100767369

  با سلام خانوم من پرخاشگر وعصبی و احتمال داره ی بلایی سر من و یا خودش ویا بچه مون در بیاره اگر طلاقش بدم دخترم بهم میدن راهنمایی کنید .به چ طریق باید مهریه اش رو پرداخت کنم آیا حق بهش میدن که خونه رو از چنگم دربیاره.ممنونم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام حضانت فرزندان تا ۷ سال با مادر است بعد از آن تا سن بلوغ با پدر است پس از حضانت خارج می شوند.
   می تواند خانه را توقیف نماید بابت مهریه .
   با اثبات اعسار پرداخت اقساط می شود.

 • علی
  علی

  زن من مشکل وسواس پیداکرده مدام دنبال شستشوی اعصاب برا م نزاشته هرچی دکتربردم اثرنداشت ماندم چه کنم ارازاول هم مشکل عصبی داشت مادرشم همین مریضی داره ازمن پنهان کردن

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام سوال خود را مطرح کنید .

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام سوال خود را مطرح کنید .

 • امیرعلی
  امیرعلی

  سلام.من با همسرم چندوقتیه مشکل دارم.هرکاری هم براش کنم باز چشمش دنبال خانوادشه و منو نمیبینه.همش دنبال دعوا و بحثه نه محبتی میکنه نه چیزی واقعا تو این مدت خلاء عاطفی چشم گیری برای من به وجود اومده.خواستم کمکم کنید.دیگه ادامه دادن به زندگی برام معنایی نداره با این خانم.مرسی

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام شما تصمیم می گیرید و ما راهنمایی می کنیم در صورتی که تقاضای طلاق دارید باید حق و حقوق مالی ایشان را پرداخت کنید .

 • فاطی
  فاطی

  با سلام من ۳ ساله ازدواج کردم و با خونواده همسرم بودم با وجود دخالت های مادر همسرم و مشکلات زیاد کنار اومدم اما مادرش توهین های من و خونواده ام کرد و من با دختر ۶ ماهه ام به خونه پدریم اومدم و گفتم تا خانه جدا نگیری برنمیگردم و هروقت خانه گرفتی میام و مشکل دیگه ای ندارم اما همسرم میگه یا با مادرم زنگی کن یا طلاقت میدم حالا ام میخواد طلاقم بده اما من نمیخوام ایا میتونه دخترمو بگیره؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام حضانت فرزند دختر تا هفت سال با مادر است بعد از آن تا سن ۹ سال با پدر است و بعد از سن بلوغ خودش انتخاب می کند با پدر باشد یا مادر.

 • فاطی
  فاطی

  من پدرم کارگر ساده هست و حقوق کمی داره ایا میتونم طلاق نگیرم؟ اگر طلاقم داد دخترم رو بگیرم ؟خوانواده اون با بچه ها رفتار خوبی ندارن ایا نفقه رو میده یا مهریه رو میتونم بگیرم؟ ممنون میشم جوابمو بدید

 • B
  B

  سلام فهمیدم شوهرم بعد از ۲۰ سال زندگی مشترک بهم خیانت کرده به یکی پول میده اون براش زن صیغه میکنه بعد از این سختی ک بهم داد لباس بهم نمیخرید نون نداشتیم بخوریم همش منو کتک میزد دیگه الانم سه تا خونه خریده پولدار شده دیگه منو گذاشته کنار فقط بهم خرجی خوراک میده اونم از یارانس دوتا بچه دارم یه دختر ۱۷ ساله یه پسر ۸ ساله میره بعد از یه هفته میاد مادرش مریضه از من میخواد نگهش دارم چیزی هم بگم کتکم میزنه مهریه ام هم سال ۸۲ ۳ میلیون بوده اگر بخواد منو طلاق بده مهریمو نده یا اصن مهریه ام چقدر میشه

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با دفتر تماس بگیرید مهریه تون را محاسبه کنند

 • محمد
  محمد

  با سلام و احترام

  بنده ۴ سال است که مهریه همسرم را میدهم و به صورت اعسار می باشد.و چیز دیگری هم ندارم.آیا می توانم ایشان را طلاق بدهم و به همان منوال قبل سکه هایش را بدهم؟اعسار قبلی تغییری نخواهد کرد؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   بله میتوانید دادخواست طلاق بدهید

 • سمیرا
  سمیرا

  سلام من شوهرم تمام اموال بجز خانه رابه سکه تبدیل کرده ودرجایی مخفی کرده است وقصد طلاق مرا دارد من چطور میتوانم ثابت کنم او مقداری طلا پنهان کرده ودر ضمن خانه سه دنگ بنام من است ودر قباله من دو دنگ هست ایا خانه را میتوانم صاحب شوم.ممنون

 • k
  k

  سلام
  ۳۱۴سکه مهریه خانممه.تقسیط اعسارش چقد میشه.
  کارمندم.خونه هم دارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام تا سقف ۱۱۰ عدد سکه تمام را با پیش قسط و اقساط هر شش ماه با نظر قاضی تعیین می شود.

 • پرنیا
  پرنیا

  سلام شوهر من درازای بخشش کامل مهریه حق طلاق رو به خودم میده اگرروزی شوهرم خودش بخادمنو طلاق بده باتوجه به اینکه حق طلاق دارم ایا مهریه به من تعلق میگیره

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام باید ببینید در وکالت در طلاق به چه صورت راجع به آن تعیین تکلیف شده است.

 • ارمان
  ارمان

  سلام من با همسرم اختلاف دارم….اصلا سازش نداریم و میخوام طلاقش بدم …مهریش ۱۴ سکه هست و چیزی دیگه نداره …من حاضرم یک خونم بهش بدم ولی فقط جدابشه …ایا من بخوام طلاقش بدم چیزهایی که قبل از ازدواج داشتم هم به اون تعلق میگیره …..

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر هر آنچه از زمان عقد کسب کرده اید و منشا آن هم قبل از عقد نباشد.

 • ایمیل ندارم
  ایمیل ندارم

  سلام من ۱۴سال ازدواج کردم خانم خیلی پرخسگره ودختر ۹ساله دارم مادرش به جرم معاونت در قتل پدرش زندان بود از وقتی ازاد شده زندگی من جهنم شده الانم طلاق میخواد میگه از طرف من باشه چکار کنم یه خونه فقط دارم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام حق طلاق با شماست برای طلاق باید ایشان دلیل داشته باشند.

 • مینا
  مینا

  من بعد از چند سال صیغه بودن دارم عقد میشم و حالا شوهرم میخواد فقط ۱۴ عدد سکه مهریه کنه و یه دختر هم داره که حضانتش با شوهرمه من هم دختری دارم که فعلا با پدرش هست.
  خیلی نگرانم که مهریه را کم گفته. چکار کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام توافق دیگری نمایید

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام توافق دیگری نمایید

 • علی
  علی

  سلام من دو سال نامزدم تو این دوسال فهمیدم ک داره بهم خیانت میشه من واقعا دوستش داشتم بهم ضربه روحی خورده مریض شدم میتونم با ارائه مدرک مهریه ندم؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر مهریه پابرجاست.

 • آنیتا
  آنیتا

  سلام یکسالو سه ماهه ازدواج کردم این مدت خونه پدر شوهرم بودیم اونجا زندگی کردیم طی این یکسال خیلی تو زندگیم دخالت کردن هرروز دعوا داشتیم باهمسرم الان من خونه پدرم هستم همسرم میخواد طلاقم بده چون گفتم خونه اجاره کنه برام هیچ مشکل دیگه ای هم نداشتیم چیکار کنم ؟ میتونه بدون دلیل طلاقم بده

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله نیاز به دلیل نیست منها باید حق و حقوق مالی شما را پرداخت نماید سپس حکم اجرا می شود.

 • میثم فرخی
  میثم فرخی

  سلام وقتتون بخیر
  بنده ۱۰ روز قبل در دفترخانه اسناد رسمی به همسرم حق وکالت طلاقت دادم و ایشانم هم تمامی حقوق خود از قبیل مهریه ، نفقه و اجرت المثل خودش رو ابرا نمود الان با گذشت ۱۰ روز همسرم هیچگونه اقدامی برای گرفتن طلاق انجام نداده
  ۱ – آیا بنده میتونم با داشتن برگه اقرارنامه دادخواست طلاق بدم و هرچه سریعتر به زندگیمون پایان بدم؟؟؟
  ۲ – مدت قرارداد منزل اجاره ای برای زندگی مشترکمون ۲ ماه دیگر به پایان میرسه ، ایا بنده میتونم منزل رو به صاحبخونه تحویل بدم و به خانه پدرم برای زندگی کردن بروم ؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام بله می توانید اقدام به طلاق نمایید . اگر اقدام به طلاق نمایید خیر ایرادی ندارد .

 • فاطمه
  فاطمه

  سلام وقت بخیر. همسر من هیچ وقت برای من و بچه هاش وقت نگذاشته. هزینه زندگی و بقیه موارد تا حدی میده. ولی اصلا به حرفم گوش نمیده اصلا تو تصمیم گیری هاش من رو دخالت نمیده. همش به حرف برادر و پدر و مادر و خواهراشه. دنبال کارهای اونهاست درصورتیکه کل کارهای خونه و زندگی خودش از همه عقبتره. دیگه خسته شدم میخوام مهریه ام رو بزارم اجرا و درخواست طلاق بدم. چقدر هزینه داره درخواست مهریه و طلاق؟؟ با این وضعیت من میتونم این کار رو انجام بدم یا خیر؟؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام برای دریافت هزینه باید با تلفن مجموعه تماس بگیرید.

 • کاظم
  کاظم

  سلام وقت بخیر من بعد ازدواج باهمسرم تفاهم نداشتیم خلاصه رفتم ب درخواست زوج طلاق صادر کردم نفقه واجرت المثل ومهریه ک مهریه اقصاد شد همه این حکم ها قطعی شدن الان اونا حاضر نمیشن بیان دفتر خانه برای طلاق من باید چکار کنم

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام اگر ناحیه زوج درخواست داده شده گواهی صادر شده که مهلت انقضای آن سه ماه است در صورت عدم حضور زوج قابلیت اجرا ندارد.

 • سھیلا
  سھیلا

  سلام من ھمسرم دادخاست طلاق دادہ ، میخواستم بپرسم ھزینہ دادرسی با کی ھستش؟ چون من وکیل گرفتم و وکیلم رفتہ درخواست مھریہ دادہ ،در صورتی کہ فکر میکنم خود شوھرم باید مھریہ رو میداد و ھزینہ دادرسی رو ،حالا سوالم اینہ اگہ من درخواست مھریہ نمیدادم ،شوھرم باید مھریہ رو بہ من میداد و در اون صورت ھزینہ دادرسی با کی ھستش؟

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام با محکوم علیه یا همان همسرتان .

 • حسین
  حسین

  با سلام برای اثبات کردن کسی که بخوام بدون مکه طرفم مشکل اعصاب دارد به چه نحو میباشد،اگر به دادگاه از لحاظ مشکل اعصاب طرف مقابل شکایت نمایم برای بنده عوابقی دارد یا خیر لطفا راهنماییم کنید و در صورت اثبات مهریه تعلق میگیرد یا خیر

  • ره جویان عدالت
   ره جویان عدالت

   با سلام خیر میتوانید بابت طلاق اقدام نمایید و مهریه تعلق می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.


برچسب‌ها : /

  مشاوره تلفنی رایگان