جستجو میان 229 مقاله تخصصی

نقد و بررسی شکوییه کیفری و انواع آن

شکوییه کیفری از انواع گوناگونی تشکیل شده است که سطح بزرگی از دادگاه قضایی را به خود اختصاص می‌دهد جرائم مجزای...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

نقد و بررسی شکوییه کیفری و انواع آن

شکوییه کیفری از انواع گوناگونی تشکیل شده است که سطح بزرگی از دادگاه قضایی را به خود اختصاص می‌دهد. جرائم مجزای مالی، سایبری، ناموسی، اهانت…

ادامه مطلب

آیا توهین در فضای مجازی قابلیت پیگیری دارد؟

توهین در فضای مجازی از بارزترین اتفاقات اخیر رسانه و دنیای اینترنت است گاها درگیری‌های لفظی، توهین، افترا و...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

آیا توهین در فضای مجازی قابلیت پیگیری دارد؟

توهین در فضای مجازی از بارزترین اتفاقات اخیر رسانه و دنیای اینترنت است. گاها درگیری‌های لفظی، توهین، افترا و دعاوی مجازی آنقدر بزرگ و عمومی…

ادامه مطلب

مجازات توهین به مقدسات

اصولاً در هر دینی مفاهیم مقدسی وجود دارد که این مفاهیم مورد تکریم و تقدیس قرار می گیرد در خصوص این مفاهیم به...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

مجازات توهین به مقدسات

اصولاً در هر دینی مفاهیم مقدسی وجود دارد که این مفاهیم مورد تکریم و تقدیس قرار می گیرد در خصوص این مفاهیم به نحوی است…

ادامه مطلب

قاچاق اسلحه و مجازات آن

قاچاق اسلحه یکی از جرایمی است که توسط قآنونگذار ایرآن مورد مجارم آنگاری قرار گرفته است و با توجه به اینکه این...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

قاچاق اسلحه و مجازات آن

قاچاق اسلحه یکی از جرایمی است که توسط قآنونگذار ایرآن مورد مجارم آنگاری قرار گرفته است و با توجه به اینکه این نوع جرم آنگاری…

ادامه مطلب

قاچاق سوخت به خارج از کشور

قاچاق سوخت از مشکلاتی است که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته است با کاهش ارزش پول ملی برخی از اشخاص...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

قاچاق سوخت به خارج از کشور

قاچاق سوخت از مشکلاتی است که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته است با کاهش ارزش پول ملی برخی از اشخاص انگیزه پیدا…

ادامه مطلب

احتکار و مجازات آن

احتکار یکی از راه هایی است که به وسیله آن برخی فروشندگان کالا را انبار می کنند و از عرضه آن خودداری می کنند به...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

احتکار و مجازات آن

احتکار یکی از راه هایی است که به وسیله آن برخی فروشندگان کالا را انبار می کنند و از عرضه آن خودداری می کنند به…

ادامه مطلب