جستجو میان 262 مقاله تخصصی

دیه چیست؟

می دانید که اصلی ترین و مهمترین تفاوت های میان ارش و دیه در چیست؟ شما هم قصد دارید تا اطلاعات کامل و کافی را در...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

دیه چیست؟

می دانید که اصلی ترین و مهمترین تفاوت های میان ارش و دیه در چیست؟ شما هم قصد دارید تا اطلاعات کامل و کافی را…

ادامه مطلب

جرم پیامک های تهدید و توهین آمیز

جرم پیامک های توهین آمیز در قوانین کشورمان چیست؟ آیا می توان داده پیام را به عنوان سند در دعاوی مختلف ارائه...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

جرم پیامک های تهدید و توهین آمیز

جرم پیامک های توهین آمیز در قوانین کشورمان چیست؟ آیا می توان داده پیام را به عنوان سند در دعاوی مختلف ارائه داد؟ از شما…

ادامه مطلب

جرم اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی

همه ما می دانیم که نظم عمومی در جوامع گوناگون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به طوری که این موضوع یکی از...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

جرم اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی

همه ما می دانیم که نظم عمومی در جوامع گوناگون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که این موضوع یکی از مصادیق امنیت…

ادامه مطلب

پابند الکترونیکی چیست؟

ماده 62قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط...

ادامه مطلب
عمومی, کیفری, مقالات

پابند الکترونیکی چیست؟

ماده 62قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق…

ادامه مطلب

اعاده حیثیت، شرایط و مراحل قانونی آن؟

اصولاً اگر شخصی علیه دیگری مبادرت به  شکایتی نماید و عملی را به او منتسب نماید که جرم می باشد ولی دلایل و...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

اعاده حیثیت، شرایط و مراحل قانونی آن؟

اصولاً اگر شخصی علیه دیگری مبادرت به  شکایتی نماید و عملی را به او منتسب نماید که جرم می باشد ولی دلایل و مدارکی را…

ادامه مطلب

نقد و بررسی شکوییه کیفری و انواع آن

شکوییه کیفری از انواع گوناگونی تشکیل شده است که سطح بزرگی از دادگاه قضایی را به خود اختصاص می‌دهد جرائم مجزای...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

نقد و بررسی شکوییه کیفری و انواع آن

شکوییه کیفری از انواع گوناگونی تشکیل شده است که سطح بزرگی از دادگاه قضایی را به خود اختصاص می‌دهد. جرائم مجزای مالی، سایبری، ناموسی، اهانت…

ادامه مطلب