جستجو میان 174 مقاله تخصصی

قرار ملاقات با زندانی و شرایط آن

کلیه زندانیان اعم از این که مرتکب جرمی شده باشند و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرارداشته باشند و اصطلاحاً متهم...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

قرار ملاقات با زندانی و شرایط آن

کلیه زندانیان اعم از این که مرتکب جرمی شده باشند و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرارداشته باشند و اصطلاحاً متهم به ارتکاب جرم باشند یا…

ادامه مطلب

جرم کودک آزاری و مجازات آن

کودک آزاری یکی از رفتارهایی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین نموده است می دانیم...

ادامه مطلب
مقالات, کیفری

جرم کودک آزاری و مجازات آن

کودک آزاری یکی از رفتارهایی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین نموده است می دانیم که خانواده بیشترین تأثیر را…

ادامه مطلب

مطالبه ثمن، درباره نحوه مطالبه ثمن

مطالبه ثمن معامله بیع یا خرید و فروش یکی از عقود رایج بین اشخاص می باشد که برای نقل و انتقال اموال مورد...

ادامه مطلب
کیفری, مقالات

مطالبه ثمن، درباره نحوه مطالبه ثمن

مطالبه ثمن معامله بیع یا خرید و فروش یکی از عقود رایج بین اشخاص می باشد که برای نقل و انتقال اموال مورد استفاده قرار…

ادامه مطلب

حکم تولیت

یکی از مواردی که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است در خصوص متولی و تولیت می باشد تولیت همواره همراه با عقد...

ادامه مطلب
کیفری, مقالات

حکم تولیت

یکی از مواردی که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است در خصوص متولی و تولیت می باشد. تولیت همواره همراه با عقد وقف…

ادامه مطلب

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

به موجب ماده 723 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم...

ادامه مطلب
کیفری, مقالات

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

به موجب ماده 723 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است…

ادامه مطلب

چطور خیانت در امانت را ثابت کنیم

اگر شخصی جنس یا پولی را به طور کلی چیزی را در نزد کسی به امانت بگذارد و بعد شخص امین در عهد خود وفا نکرده و از آن...

ادامه مطلب
کیفری, مقالات

چطور خیانت در امانت را ثابت کنیم

اگر شخصی جنس یا پولی را به طور کلی چیزی را در نزد کسی به امانت بگذارد و بعد شخص امین در عهد خود وفا…

ادامه مطلب